Tâm lý học

Khí chất là gì? Tìm hiểu 4 kiểu khí chất cơ bản

Tâm lí con người mang tính chủ thể. Trong số những đặc điểm tâm lí của cá nhân nhằm phân biệt người này với người khác, khí chất có vị trí quan trọng nhất. I. Khí chất là gì? Từ thời cổ đại xa xưa, người ta đã nhận thấy có những khác biệt cá nhân rõ rệt trong những đặc...

Tính cách là gì? Đặc điểm, Cấu trúc tính cách con người

Trong cuộc sống, mỗi người có những phản ứng riêng biệt khác nhau đối với những tác động của thế giới khách quan (tự nhiên và xã hội) và thế giới chủ quan. Trong thái độ đối với người khác, có người luôn tỏ ra dịu dàng, lịch thiệp, có người lại thô lỗ cục cằn. Có người xởi...

Con người là gì?

Con người vừa là một thực thể tự nhiên, vừa là một thực thể xã hội. Về mặt sinh học, con người thuộc lớp động vật có vú, có dáng đứng thẳng, có đôi bàn tay là công cụ nhận thức và lao động, có bộ óc người phát triển cực kì cao và tinh vi. Là thực thể...

Các quy luật của tri giác

Liên quan: Tri giác là gì? Đặc điểm và các loại tri giác. Quy luật về tính đối tượng của tri giác Tri giác bao giờ cũng Có đối tượng là các sự vật trong hiện thực khách quan. Tri giác phản ánh các sự vật hiện tượng trong hiện thực khách quan không phải dưới hình thức tập hợp đơn thuần...

Tri giác là gì? Đặc điểm và các loại tri giác.

Tri giác là gì? Đặc điểm và các loại tri giác. 1. Khái niệm về tri giác Khi các thông tin về các thuộc tính của sự vật, hiện tượng có được nhờ cảm giác được chuyển tới vỏ não thì ngay lập tức chúng được tổ chức sắp xếp tạo nên một hình ảnh đầy đủ có ý nghĩa về...

Các quy luật của cảm giác

Liên quan: Cảm giác là gì? Đặc điểm, bản chất, vai trò Quy luật ngưỡng cảm giác Không phải mọi kích thích đều có thể gây ra được cảm giác. Một đốm sáng nhỏ ở quá xa thì không thể trông thấy được hay một âm thanh nhỏ phát ra từ xa cũng không thể nghe thấy. Một kích thích chỉ có...

Cảm giác là gì? Đặc điểm, bản chất, vai trò

Cảm giác là gì? Đặc điểm, bản chất, vai trò của cảm giác. Có những loại cảm giác nào? Khái niệm cảm giác Trong cuộc sống thường ngày con người luôn bị tác động bởi các sự vật hiện tượng vô cùng đa dạng và phong phú. Các sự vật hiện tượng bằng các thuộc tính của mình như màu sắc,...

Chú ý là gì? Đặc điểm, phân loại, các thuộc tính

Chú ý là gì? Đặc điểm, phân loại, các thuộc tính. Chú ý là gì? Chú ý là sự tập trung của ý thức vào một hay một nhóm sự vật hiện tượng để định hướng hoạt động, đảm bảo điều kiện thần kinh - tâm lí cần thiết cho hoạt động tiến hành có hiệu quả. Chú ý là một trạng...

Sự hình thành và phát triển ý thức

Sự hình thành ý thức của con người (về phương diện loài người) Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã chỉ rõ: trước hết là lao động, sau lao động và đồng thời với lao động là ngôn ngữ. đó là hai động lực chủ yếu đã biến bộ não con vượn thành bộ óc con người. Đây...

Ý thức là gì? Thuộc tính, cấu trúc và các cấp độ ý thức

Tìm hiểu Ý thức là gì? Thuộc tính, cấu trúc và các cấp độ ý thức. Ý thức là gì? Từ ý thức có thể được dùng với nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng, ý thức thường được dùng đồng nghĩa với tinh thần tư tưởng... (ý thức tổ chức, ý thức kỉ luật...). Theo nghĩa hẹp, khái niệm...