Tag - Vạn vật hấp dẫn

Các định luật Kepler và chuyển động của các hành tinh

Từ hàng ngàn năm trước, con người đã bắt đầu quan sát chuyển động của các hành tinh và các ngôi sao và cho rằng Trái Đất là trung tâm vũ trụ. Đây là lý thuyết xuất phát từ nhà bác học người Hy Lạp Claudius Ptolemy (100 - 170 trước công nguyên). Lý thuyết này được chấp nhận...