Tag - Trí nhớ

Trí nhớ ngắn hạn và Trí nhớ dài hạn là gì?

Gần đây, trong việc nghiên cứu người ta chú ý nhiều đến giai đoạn đầu tiên của việc ghi nhớ, đến việc củng cố các dấu vết của các tác động bên ngoài và đến bản thân quá trình hình thành các dấu vết đó. Muốn cho một tài liệu nào đó được củng cố trong trí nhớ thì...

Trí nhớ là gì? Vai trò và Các quá trình cơ bản của trí nhớ

1. Khái niệm Trí nhớ là quá trình tâm lý phản ánh những kinh nghiệm đã có của cá nhân dưới hình thức biểu tượng bằng cách ghi nhớ, giữ gìn và làm xuất hiện lại những điều mà con người đã trải qua. Sản phẩm tạo ra trong trí nhớ được gọi là biểu tượng. Đó là hình ảnh của...

Làm thế nào để có trí nhớ tốt?

Làm thế nào để có trí nhớ tốt: để có trí nhớ tốt cần phải luyện tập các phương pháp ghi nhớ, giữ gìn và hồi tưởng tốt. Để ghi nhớ tốt cần: Phải lựa chọn và phối hợp các loại ghi nhớ một cách hợp lý nhất, phù hợp với tính chất và nội dung của tài liệu, với...