Tag - Trái Đất

Địa hình bề mặt Trái Đất

Địa hình là gì? Các nguyên tắc phân loại địa hình Trái Đất. 1. Định nghĩa Địa hình là tổng thể các dạng lồi lõm của bề mặt Trái Đất có kích thước, nguồn gốc phát sinh, tuổi và lịch sử phát triển khác nhau. Thí dụ: dải núi Hoàng Liên Sơn có tuổi cổ Sinh; dãy núi Tam Đảo tuổi...

Niên đại địa chất

Địa chất học nghiên cứu niên đại của các hiện tượng địa chất đã xảy ra trong quá trình hình thành, phát triển của vỏ Trái Đất và của các loài sinh vật. Đồng thời làm sáng tỏ những quy luật tiến hóa của Trái Đất và của lớp vỏ của Trái Đất. Để chỉ thời gian, trong địa...

Phân bố các lục địa và đại dương trên Trái Đất

Trong số 510,2 triệu km2 của bề mặt Trái Đất, biển chiếm 361,1 triệu km 2 (70,8%), đất nổi chiếm 149,1 triệu km2 (29,2%). Lục địa tập trung chủ yếu ở Bắc bán cầu, chiếm 39% toàn bộ diện tích bán cầu đó. ở Nam bán cầu chủ yếu do đại dương bao phủ, phần đất liền chỉ chiếm...

Cấu trúc bên trong Trái Đất

Cấu tạo bên trong của Trái Đất có ảnh hưởng đến sự hình thành và biến đổi của các loại đá, động đất, núi lửa, sự dao động chậm của bề mặt đất liền, đáy biển, và các hiện tượng khác xảy ra trong lớp vỏ địa lý. Vì vậy, khi nghiên cứu địa lý cần phải phân biệt...

Các vận động của Trái Đất và hệ quả của nó

1. Hiện tượng tự quay của Trái Đất 1.1. Các thuyết địa tâm hệ và thuyết nhật tâm hệ Do sự tự quay của Trái Đất miền nào cũng lần lượt được nhận ánh sáng Mặt Tròi rồi lại khuất vào bóng tối tạo nên quá trình kế tiếp liên tục giữa ngày và đêm. Do đó trên Trái Đất ta...

Khí áp là gì?

Khí áp là gì? Khí áp ở một nơi là sức nén của một cột không khí ở nơi ấy, mà tiết diện là 1 cm2 và cao bằng cả khí quyển. Đơn vị đo khí áp là mm thủy ngân hay là “bar”. Một “bar” chia ra làm 1000 milibar, áp suất thường của khí quyển bằng 760mm thủy ngân...

Khí quyển là gì? Thành phần và cấu tạo của khí quyển

1. Khái niệm chung về khí quyển Khí quyển là lớp vỏ ngoài cùng bao quanh Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là Mặt Trời. Các thuộc tính của khí quyển phụ thuộc vào khối lượng và thành phần của nó. Khối lượng chung của khí quyển bằng 5,29.1021 gram, rất nhỏ so vối tổng...