Tag - Tóm tắt sách

Tóm tắt: Marketing 4.0 Dịch chuyển từ Truyền thống sang Công nghệ số

Marketing 4.0 Dịch chuyển từ Truyền thống sang Công nghệ số, Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan. Tóm tắt, suy nghĩ, bài học rút ra từ cuốn sách: 1. Xu hướng cơ bản định hình marketing Bối cảnh: Quyền lực dịch chuyển về khách hàng kết nối: từ hàng dọc, độc quyền và cá nhân dịch chuyển sang hàng ngang, dung hợp...

Tóm tắt sách: Bài học của lịch sử – Will & Ariel Durant

Trong quá trình lịch sử, hành vi của con người đã thay đổi, nhưng không phải là bản chất của con người. Bất kể ai nắm quyền, phần thưởng dần dần tích lũy cho những cá nhân thông minh và tài năng nhất. Ý tưởng là thứ mạnh nhất trong lịch sử bởi vì chúng có thể được truyền lại và...

Tóm tắt sách: Mastery – George Leonard

Con đường thành công nhất để làm chủ bất cứ điều gì là thực hành vì lợi ích của chính việc thực hành, không phải vì kết quả. Tất cả việc học tập quan trọng bao gồm những bước tiến ngắn sau đó là thời gian dài làm việc mà nếu bạn cảm thấy như thể bạn đang mắc kẹt...

Tóm tắt sách: Điều quan trọng nhất – Howard Marks

Điều quan trọng nhất | The Most Important Thing Illuminated: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor - Howard Marks Bạn không thể làm những điều người khác làm và mong đợi sẽ làm tốt hơn. Cách đáng tin cậy nhất để vượt trội so với thị trường là mua thứ gì đó với giá thấp hơn giá trị của nó. Giá cả...

Tóm tắt sách: Sức mạnh của năm mươi bit – Bob Nease

Bộ não của con người được thiết lập để không chú ý và quán tính. Kết quả là, nhiều người đã có ý định tốt, nhưng không thực hiện được do hay quên, trì hoãn hoặc thiếu nhận thức chung. Chúng ta có thể thu hẹp khoảng cách giữa ý định và hành vi của mình bằng cách sử dụng các...

Tóm tắt sách: Profit First – Dòng tiền gắn liền lợi nhuận – Mike Michalowicz

Trước khi bạn thanh toán các khoản chi phí của mình, hãy chốt lời trước. Điều hành doanh nghiệp của bạn dựa trên những gì bạn có thể đủ khả năng làm ngày hôm nay, không phải những gì bạn hy vọng có thể đủ khả năng vào một ngày nào đó. Khi lợi nhuận lên hàng đầu, nó là trọng...

Tóm tắt sách: Người giàu có nhất thành Babylon – George S. Clason

Tiết kiệm ít nhất 10 phần trăm tất cả mọi thứ bạn kiếm được và không nhầm lẫn giữa chi phí cần thiết với mong muốn của bạn. Làm việc chăm chỉ để nâng cao kỹ năng của bạn và đảm bảo thu nhập trong tương lai vì sự giàu có là kết quả của một nguồn thu nhập đáng...

Tóm tắt sách: Kỹ thuật sản xuất ý tưởng – James Webb Young

Một ý tưởng xuất hiện khi bạn phát triển sự kết hợp mới của các yếu tố cũ. Khả năng đưa các yếu tố cũ vào sự kết hợp mới phụ thuộc phần lớn vào khả năng nhìn nhận các mối quan hệ của bạn. Tất cả các ý tưởng đều tuân theo quy trình năm bước gồm 1) thu thập...

Tóm tắt sách: 10% Hạnh phúc hơn – Dan Harris

Thực hành thiền định và chánh niệm sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn ít nhất 10 phần trăm. Chánh niệm không thay đổi các vấn đề trong cuộc sống của bạn, nhưng chánh niệm giúp bạn phản ứng với các vấn đề của mình hơn là phản ứng với chúng. Chánh niệm giúp bạn nhận ra rằng phấn đấu để đạt...