Tag - Tiền tệ

Quy luật Gresham: “đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt”

Quy luật Gresham (Anh 1519 – 79): Những gì xảy ra trong một nền kinh tế khi mà cả hai loại đồng tiền đủ giá trị (tiền tốt) và đồng tiền thiếu giá trị (tiền xấu) cùng tồn tại song song và cùng ghi một mệnh giá đồng tiền? Những đợt bào mòn giá trị tiền xu của Anh những...

Tiền tệ là gì? Tiền tệ xuất hiện từ khi nào? 

Tiền tệ là gì? Tiền tệ xuất hiện từ khi nào? (# Gdcd 11, kinh tế chính trị Mác Lênin, tiền là gì) Tiền tệ là hình thái không thể thiếu trong thời đại ngày nay. Nhờ có sự xuất hiện của tiền tệ mà mỗi cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế có thể thỏa mãn các mục...

Nguyên tắc phát hành tiền

Hai nguyên tắc phát hành tiền: 1. Nguyên tắc trữ kim (phát hành tiền khả hoán) Phát hành tiền theo nguyên tắc trữ kim là việc phát hành tiền trên cơ sở có lượng vàng dự trữ tương đương làm đảm bảo. Việc phát hành tiền theo nguyên tắc này là để tránh sự mất giá của đồng tiền, các quốc gia...

Mức cung tiền tệ là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến mức cung

Mức cung tiền tệ (Monetary Supply = MS) 1. Khái niệm mức cung tiền tệ Mức cung tiền tệ: là khối lượng tiền tệ đã được cung cấp cho nền kinh tế bởi hệ thống ngân hàng. Nói khác đi mức cung tiền tệ là tổng các phương tiện tiền tệ thực tế trong lưu thông và được nắm giữ bởi...

Mức cầu tiền tệ là gì? Nhân tố ảnh hưởng đến mức cầu

Mức cầu tiền tệ (Monetary demand = MD) 1. Khái niệm Mức cầu tiền tệ là số lượng tiền tệ mà nền kinh tế (cá nhân, công ty, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cơ quan Nhà nước...) cần để thỏa mãn các nhu cầu chỉ dùng của mình. Hay nói cách khác mức cầu tiền tệ...

Quy luật lưu thông tiền tệ theo quan điểm của Karl Marx

Trong nền kinh tế tiền tệ, mọi quan hệ kinh tế đều được thực hiện thông qua công cụ tiền tệ. Vì vậy tất yếu dẫn đến các cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế đều có nhu cầu về tiền tệ để thực hiện các quan hệ kinh tế. Bởi lẽ tiền tệ là một...

Thiểu phát là gì? Nguyên nhân và biện pháp ổn định tiền tệ

1. Khái niệm thiểu phát Thiểu phát là hiện tượng mức giá chung của nền kinh tế giảm liên tục và kéo dài trong một khoảng thời gian. Diễn biến của thiểu phát ngược lại so với lạm phát, khi lạm phát sức mua của tiền tệ liên tục giảm biểu hiện ở mức giá chung tăng, nhưng khi xảy ra...

Các biện pháp kiểm soát và kiềm chế lạm pháp

Lạm phát có nhiều mức độ và có các tác hại khác nhau. Do đó, nó cũng có nhiều cách khắc phục khác nhau. Vấn đề của một nền kinh tế là làm thế nào vừa tạo ra được công ăn việc làm đầy đủ cho người lao động, lại vừa có thể giảm được sự tác hại của...

Lạm phát là gì? Phân loại, nguyên nhân và tác động

1. Khái niệm lạm phát (Inflation) Có nhiều nhà kinh tế đã đi tìm một định nghĩa đúng cho thuật ngữ lạm phát, nhưng nói chung chưa có một sự thống nhất hoàn toàn. Để có một khái niệm chung về lạm phát, chúng ta cần nghiên cứu một số luận thuyết về lạm phát. Trong luận thuyết "lạm phát lưu...

Chế độ lưu thông tiền tệ

Tiền tệ là sản phẩm tất nhiên của nền kinh tế hàng hóa. Nhưng chế độ lưu thông tiền tệ là sản phẩm của Pháp quyền. Sự phát triển của chế độ lưu thông tiền tệ không những tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia mà còn được quyết định bởi trình độ tổ...