Tag - Thương mại quốc tế

Thuế quan là gì? Một công cụ hạn chế thương mại quốc tế

Thuế quan (Tariff), một công cụ được sử dụng để hạn chế thương mại quốc tế và phân tích tác động của thuế quan tới nước có liên quan. Thực tế cho thấy các chính phủ các quốc gia thực sự không tôn trọng tự do thương mại, mặc dù buôn bán tự do là hình thức buôn bán...

Lý thuyết lợi thế so sánh: David Ricardo

Năm 1817, David Ricardo đã cho ra đời tác phẩm Những nguyên lý của kinh tế chính trị học và thuế khóa (Principles of Political Economy and Taxation), trong đó đề cập lợi thế so sánh. Đây là một trong những lý thuyết quan trọng và có ý nghĩa nhất với khả năng ứng dụng thực tiễn cao. Trong...

Lý thuyết lợi thế tuyệt đối Adam Smith

Lý thuyết lợi thế tuyệt đối gắn liền với tên tuổi của nhà kinh tế học Adam Smith. Ông là người đầu tiên đưa ra sự phân tích có hệ thống về nguồn gốc thương mại quốc tế. Adam Smith bắt đầu với giả thiết đơn giản là có hai quốc gia tự nguyện tham gia thương mại với...

Quan điểm của chủ nghĩa trọng thương về thương mại  

Kinh tế học chỉ được biết đến như một môn khoa học sau sự ra đời của cuốn sách Của cải của các dân tộc (The Weath of Nations) do Adam Smith xuất bản năm 1776. Tuy nhiên, các bài viết về thương mại quốc tế đã ra đời trước đó ở các quốc gia phát triển như Anh,...

Lý thuyết thương mại và chính sách thương mại quốc tế

Finger – chuyên gia nổi tiếng từng làm việc tại Ngân hàng Thế giới, người đã động viên, chỉ dẫn và cố vấn cho nhiều thế hệ nhà phân tích chính sách thương mại –  đưa ra ý kiến: “Lý thuyết thương mại nhằm xác định ai đang đút tay vào túi của ai. Chính sách thương mại nhằm...

Thương mại quốc tế là gì? Các hình thức và nguyên nhân dẫn đến

1. Khái niệm Thương mại (trade) có nghĩa là trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa hai bên. Nếu  các bên cư trú tại những quốc gia khác nhau thì hoạt động thương mại này mang tính quốc tế. Thông thường một trong những hàng hóa tham gia trao đổi là “tiền”, chẳng hạn như đơn vị tiền tệ...