Tag - Thị trường tài chính

Thị trường tiền tệ là gì? Phân loại, sản phẩm và chủ thể tham gia thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ là gì? Phân loại, sản phẩm và chủ thể tham gia thị trường tiền tệ. Thị trường tiền tệ là gì? 1. Khái niệm thị trường tiền tệ Có nhiều cách hiểu về thị trường tiền tệ khác nhau. Thị trường tiền tệ là nơi mua bán những trái phiếu ngắn hạn, có kỳ hạn dưới một năm tức...

Thị trường tài chính là gì? Cơ cấu và Vai trò của TTTC

1. Khái niệm thị trường tài chính Trong nền kinh tế thị trường, quá trình điều hòa các nguồn vốn nhàn rỗi từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn được diễn ra chủ yếu tại các thị trường tài chính. Trên thị trường tài chính, các nguồn cung và cầu về vốn sẽ gặp nhau một cách trực tiếp hoặc...

Thị trường chứng khoán là gì? Phân loại, Chức năng, Các chủ thể

1. Khái niệm và đặc điểm của thị trường chứng khoán “Thị trường” là một khái niệm cơ bản của kinh tế học và đã được nhiều nhà kinh tế học định nghĩa. Nếu hiểu “thị trường” một cách đơn giản là nơi mua bán hàng hóa thì không sai, nhưng không đầy đủ và không thấy được những loại...