Tag - Tâm lý học quản lý

Những phẩm chất cá nhân của người lãnh đạo

Phẩm chất cá nhân tạo ra uy tín của người lãnh đạo trong tập thể. Đến lượt nó, phẩm chất cá nhân là sự tổng hợp các phẩm chất chính trị, xã hội và những đặc điểm tâm lý cá nhân. Một người lãnh đạo chân chính phải hội tụ dược ở trong mình những phẩm chất cần thiết...

Năng lực tổ chức của người lãnh đạo

Năng lực tổ chức là gì? Cấu trúc năng lực tổ chức; Các biểu hiện năng lực tổ chức của người lãnh đạo. 1. Khái niệm năng lực tổ chức Năng lực là tổng hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất định, nhằm bảo đảm việc...

Lý thuyết quản trị theo tâm lý xã hội của Elton Mayo

Tiểu sử của Elton Mayo MAYO, George ELTON (1880-1949), nhà lý luận xã hội và tâm lý học công nghiệp, sinh ngày 26 tháng 12 năm 1880 tại Adelaide, Úc, con trai cả của George Gibbes Mayo, người thảo văn thư và sau đó là kỹ sư dân sự. Học tại trường Queen's và Trường cao đẳng St Peter, ông...

Thuyết X và thuyết Y trong quản trị của Douglas Mc.Gregor

Lý thuyết lưỡng phân trong quản trị hay còn gọi là thuyết X và thuyết Y của Douglas Mc.Gregor (1906 – 1964). Vậy thuyết X và thuyết Y là gì, 2 lý thuyết này được áp dụng thế nào trong quản trị; ưu nhược điểm của chúng? Douglas Mc Gregor là một nhà tâm lý xã hội. Năm 1960, ông...

Thuyết hành vi người lãnh đạo

Sự ra đời của Thuyết hành vi người lãnh đạo Sau nghiên cứu của Stogdill năm 1948 về các đặc điểm nổi bật của người lãnh đạo, các nhà tâm lí học lại hướng tới một hướng nghiên cứu mới tìm hiểu và lí giải về hành vi của người lãnh đạo. Những nghiên cứu theo hướng này cho rằng: Thành...

Thuyết về các đặc điểm nội bật của người lãnh đạo

Thuyết về các đặc điểm nổi bật của người lãnh đạo cho rằng khả năng tổ chức của người lãnh đạo bắt nguồn từ những đặc trưng rất riêng của người lãnh đạo - những đặc trưng làm cho người lãnh đạo khác biệt với những người không phải là người lãnh đạo. Những đặc trưng này chính là...

Sự khác biệt giữa người quản lý và người lãnh đạo

Theo John Kotter, về mặt hành vi, người lãnh đạo và người quản lí có những điểm khác nhau cơ bản sau: - Thứ nhất: + Người lãnh đạo là người ra quyết định + Người quản lí là người lập kế hoạch, xác định ngân sách. - Thứ hai: + Người lãnh đạo là người sắp xếp nhân sự trong tổ chức. + Người...

Lãnh đạo là gì? Các cấp độ của sự lãnh đạo

Lãnh đạo là gì? Đó là một câu hỏi được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, thậm chí một số nhà chính trị cũng đề cập đến vấn đề này. Sự lãnh đạo là một trong những đề tài nghiên cứu rộng lớn nhất trong Tâm lí học, đặc biệt là Tâm lí học công nghiệp và tổ chức. Stogdill...

Quản lý là gì? Khái niệm, bản chất, chức năng

Quản lí (Management) là một hoạt động cần thiết cho tất cả các lĩnh vực của đời sống con người. Ở đâu con người tạo lập nên nhóm xã hội là ở đó cần đến quản lí, bất kể đó là nhóm không chính thức hay nhóm chính thức, là nhóm nhỏ hay nhóm lớn, là nhóm bạn bè,...