Tag - Quản trị sản xuất

MRP là gì? Tìm hiểu hệ thống hoạch định nhu cầu vật tư MRP

Trong phần này chúng ta nghiên cứu một trong những hoạt động quan trọng trong quản trị nguyên vật liệu là hoạch định nhu cầu vật tư (Material Requirement Planning - MRP). Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp trong xây dựng kế hoạch chi tiết về nhu cầu của từng hạng mục...

Quản trị tồn kho: kỹ thuật phân tích ABC và các mô hình tồn kho

Trong các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ và thương mại người ta phải dự trữ các loại nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm, dụng cụ, phụ tùng,... Hàng tồn kho hay còn gọi là hàng dự trữ thường chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản của doanh nghiệp có thể chiếm tới 40 - 80% tổng...

Điều độ sản xuất là gì? Các phương pháp điều độ sản xuất

1. Thực chất của điều độ sản xuất trong doanh nghiệp 1.1. Khái niệm và vai trò của điều độ sản xuất Điều độ sản xuất là khâu tổ chức, chỉ đạo triển khai hệ thống tổ chức sản xuất đã được thiết kế, nhằm biến các mục tiêu dự kiến và kế hoạch sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ...

Hoạch định tổng hợp là gì? Nhiệm vụ, chiến lược & phương pháp

1. Thực chất của hoạch định tổng hợp 1.1. Khái niệm hoạch định tổng hợp Khi đã xem xét các phương pháp dự báo nhu cầu sản phẩm trong ngắn hạn, dài hạn và trung hạn, Căn cứ vào kết quả dự báo, các nhà quản trị lập ra các kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường...

Bố trí mặt bằng sản xuất: nguyên tắc và các hình thức bố trí

Bố trí mặt bằng sản xuất là gì? Nghiên cứu bản chất, vai trò, tầm quan trọng và những yêu cầu của bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp. 1. Khái niệm bố trí mặt bằng sản xuất Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp là việc tổ chức, sắp xếp, định dạng về mặt không gian...

Định vị doanh nghiệp: lựa chọn vùng và địa điểm doanh nghiệp

Định vị doanh nghiệp là gì? Thực chất và vai trò của định vị doanh nghiệp trong việc thực hiện những mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Hiểu rõ các mục tiêu chiến lược của định vị doanh nghiệp. Nắm chắc quy trình các bước khi tiến hành tổ chức lựa chọn vùng và địa...

Hoạch định công suất

Nắm được các khái niệm và ý nghĩa của việc phân loại công suất. Hiểu rõ các yêu cầu trong hoạch định công suất. Nắm rõ trình tự các bước trong hoạch định công suất. Nắm được các phương pháp lựa chọn công suất trong những điều kiện thị trường khác nhau. Xác định được công suất hòa...

Thiết kế sản phẩm và dịch vụ

1. Thực chất, vai trò của thiết kế sản phẩm và dịch vụ 1.1. Quan niệm về thiết kế sản phẩm và quá trình phát triển sản phẩm Sản phẩm và dịch vụ mới là một yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể đạt được...

Các phương pháp dự báo nhu cầu sản phẩm

1. Các phương pháp dự báo định tính Phương pháp dự báo định tính là các phương pháp dự báo bằng cách phân tích dựa vào suy đoán cảm nhận. Phương pháp này có nhược điểm là phụ thuộc nhiều vào trực giác, kinh nghiệm và sự nhạy cảm của nhà quản trị trong quá trình dự báo, chỉ mang...

Dự báo là gì? Vai trò, phân loại và các nhân tố tác động đến dự báo

1. Khái niệm và vai trò của dự báo a) Khái niệm dự báo Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ngày nay thường diễn ra trong một môi trường kinh doanh không chắc chắn, có nhiều biến động. Mọi hoạt động của doanh nghiệp diễn ra và thường chỉ thu được kết quả sau một thời...