Tag - Phật Giáo

Luật lệ lễ nghi và sự thờ phụng trong Phật giáo

Luật lệ lễ nghi và sự thờ phụng. - Tăng, ni và hàng giáo phẩm: Người theo đạo Phật có hai dạng: Tu tại gia và xuất gia tu hành. + Người tu tại gia còn gọi là Ưubàtắc (nam), Ưubadi (nữ) và gọi chung là cư sỹ hoặc là Phật tín đồ. + Người xuất gia phải được phép của cha, mẹ;...

Nhân sinh quan Phật giáo

Nhân sinh quan Phật giáo là nội dung trọng tâm của triết học Phật giáo. Những tư tưởng triết học bản thể nói trên chỉ là nền tảng lý luận cho việc luận chứng những tư tưởng nhân sinh thể hiện ở bốn luận điểm cơ bản trong “tứ diệu đế”. a. Quan niệm về con người: Phật giáo cho rằng con...

Bản thể luận (thế giới quan) Phật giáo

Bản thể luận (thế giới quan) Phật giáo a. Lý “nhân duyên khởi” - Các trường phái triết học nhất nguyên thường chỉ ra cái bản thể chân thực của thế giới. Phật giáo không làm điều đó mà cho rằng vạn pháp đều do chi phối bởi luật nhân quả biến hóa vô thường, không có bản ngã, không có...

Quan điểm của Hồ Chí Minh với Phật giáo

Phật giáo ra đời ở ấn Độ cuối thế kỷ VI trước Công nguyên và là một trong ba Tôn giáo lớn của thế giới. Phật giáo truyền đến Việt Nam từ thế kỷ thứ I. Thời Lý - Trần, Phật giáo Việt Nam đã trở thành như quốc giáo, đã xuất hiện nhiều vị sư giỏi có công...

Những tư tưởng cơ bản của triết học Phật giáo

Phật giáo là một trào lưu tư tưởng lớn ở Ấn Độ cổ đại. Xuất hiện vào thế kỷ VI trước công nguyên. Người sáng lập ra Phật giáo là Buddha (Phật) còn có nghĩa "giác ngộ". Ông sinh khoảng năm 623 trước công nguyên, sống gần 80 năm. Sau khi ông mất, các học trò của ông đã...