Tag - Phạm trù mỹ học

Cái hài là gì?

Tìm hiểu về phạm trù cái hài học mỹ học, các đặc điểm của cái hài. Khái niệm cái hài Điểm tựa của đời sống thẩm mỹ là cái đẹp. Người ta dựa vào tiêu chuẩn cái đẹp để định giá tất cả. Khi cái đẹp bị xâm phạm, bị tiêu diệt, bị thất bại thì sinh ra cái bi. Cái...

Cái bi là gì?

Phạm trù cái bi là gì? Bản chất và các biểu hiện của cái bi Khái niệm Cái bi là phạm trù mỹ học cơ bản chỉ sự thất bại hay cái chết của cái đẹp trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với lực lượng đối lập; là thắng lợi của lực lượng phản động, lạc hậu trước các lực...

Cái cao cả là gì?

Khái niệm Cái cao cả là những hiện tượng, những tính cách, những hành vi, những tinh thần, những ý chí vượt ra khỏi cái giới hạn bình thường hàng ngày, cái có tầm cỡ lớn lao, phi thường của nội dung và hình thức biểu hiện; cái cao cả tạo ra ở con người cái cảm giác choáng ngợp,...

Cái đẹp là gì? Biểu hiện & các quan điểm về cái đẹp

Cái đẹp là gì? Các quan niệm về cái đẹp. Biểu hiện của cái đẹp. 1. Cái đẹp là phạm trù mỹ học cơ bản trung tâm Trong hệ thống các phạm trù mỹ học, cái đẹp vừa là phạm mỹ học cơ bản, vừa là phạm trù mỹ học trung tâm. Bởi vì, đối tượng của mỹ học là đời...

Phạm trù mỹ học là gì?

Khái niệm phạm trù Ở mỗi một khoa học đều có hệ thống những khái niệm khoa học của mình. Nội dung các khoa học này bộc lộ qua các khái niệm đó và việc nhận thức những phương diện nhất định của thực tại mà khoa học này nghiên cứu cũng diễn qua chúng. Những khái niệm khoa học...