Tag - Nhóm xã hội

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

Trong những năm gần đây, hẳn bạn cũng thường nghe nói rất nhiều đến các thuật ngữ “làm việc đồng đội”, “xây dựng tinh thần đồng đội”, hoặc các thuật ngữ tương ứng của tiếng Anh như “team building”, “teamwork skills”,… Ngày nay, khái niệm “làm việc đồng đội” ngày càng trở nên phổ biến và được sử dụng...

Ảnh hưởng của nhóm đối với hành vi của cá nhân

Ảnh hưởng của nhóm đối với hành vi của cá nhân đã được phân tích nhiều ở các phần khác nhau của tài liệu này. Mỗi nhóm đều theo đuổi những giá trị nhất định, có những chuẩn mực nhất định. Các cá nhân tham gia vào nhóm đều phải tuân theo các chuẩn mực và bảo vệ các...

Chuẩn mực nhóm là gì?

Các chuẩn mực nhóm và sự hình thành các chuẩn mực nhóm là một trong số các hiện tượng nhóm có được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. - Chuẩn mực nhóm là hệ thống các quy tắc và đòi hỏi của cộng đồng đối với mỗi một thành viên, đóng vai trò phương tiện quan trọng...

Đặc điểm Tâm lý giai cấp

Giữa sự đa dạng của các nhóm lớn các giai cấp xã hội có được sự quan tâm đặc biệt. Trong nhiều tập sách về Tâm lý học xã hội do H.Linđcey và E.Aronson chủ biên đã chỉ ra rằng bản thân thuật ngữ giai cấp có nội dung khác nhau đối với các nhà nghiên cứu châu âu...

Đặc điểm Tâm lý dân tộc

Các nhóm tộc người là ví dụ về nhóm lớn xã hội có ý nghĩa trong quá trình xã hội lịch sử. Khác với tâm lý học giai cấp, các đặc điểm của các nhóm tộc người, trước hết là dân  tộc được nghiên cứu nhiều hơn. Một nhánh đặc biệt của khoa học giao thoa giữa Tâm lý...

Cấu trúc của nhóm xã hội

Cấu trúc của nhóm xã hội: cấu trúc chính thức, cấu trúc không chính thức, chuẩn mực nhóm. 1. Cấu trúc chính thức Khi các cá nhân gia nhập nhóm và nhóm được hình thành, các cá nhân sẽ tương tác qua lại để cùng thực hiện mục đích và hoạt động cùng nhau của nhóm. Mỗi cá nhân có những...

Nhóm, Nhóm xã hội là gì? Phân loại nhóm

Nhóm là gì, khái niệm nhóm xã hội? Phân loại nhóm xã hội Nhóm là gì? Vấn đề các nhóm, trong đó con người liên kết với nhau trong quá trình sống của mình - vấn đề quan trọng nhất không chỉ của Tâm lý học xã hội mà còn của xã hội học. Trong các khoa học xã hội: về...

Quan hệ giao tiếp ở quy mô nhóm

Muốn tiến hành giao tiếp ở quy mô nhóm đạt kết quả tốt, chúng ta cần phải chú ý tới một số nhân tố trong quan hệ giao tiếp ở quy mô này. * Các mục đích trong quan hệ nhóm: Các thành viên trong nhóm luôn có 2 mục đích: mục đích công việc và mục đích duy trì....

Nhóm nhỏ là gì?

Nhóm nhỏ Nhóm nhỏ là nhóm có số lượng các thành viên không nhiều, các thành viên này liên kết với nhau bởi một hoạt động xã hội chung, giao tiếp với nhau một cách trực tiếp. Điều này là cơ sở để xuất hiện các mối quan hệ mang tính chất cảm xúc, các chuẩn mực và các quá...

Thảo luận nhóm nhỏ (Focus group research) là gì?

Thảo luận nhóm nhỏ (còn gọi thảo luận nhóm tâm điểm - Focus group research) là việc tập hợp một nhóm nhỏ người tham gia (thường là 6 đến 10 người) tại một địa điểm và tổ chức thảo luận về một hiện tượng quan tâm trong khoảng thời gian 1,5 đến 2 giờ. Thảo luận này được chủ trì...