Tag - Nghệ thuật

8 loại hình nghệ thuật và cách thưởng thức

Thưởng thức nghệ thuật là thưởng thức các tác phẩm cụ thể, với một loại hình cụ thể. Nghệ thuật có một số loại hình sau: Kiến trúc, điêu khắc, hội họa (thuộc nhóm nghệ thuật không gian) Văn học, kịch, âm nhạc (thuộc nghệ thuật thời gian) Múa, điện ảnh, phim truyền hình, sân khấu truyền hình…(thuộc các...

Văn hóa nghệ thuật là gì? Chức năng, các thành tố

Khái niệm Văn hóa nghệ thuật là toàn bộ những kết quả và những thành tựu của quá trình hoạt động sáng tạo của con người hướng tới cái chân - thiện - mỹ. Văn hóa nghệ thuật còn được hiểu như là các thiết chế nhằm bảo lưu, phổ biến, tiêu thụ các thành quả, sản phẩm văn hóa...

Mối quan hệ giữa đạo đức và nghệ thuật

Tương quan giữa đạo đức và nghệ thuật được quy định bởi sự thống nhất giữa cái thiện và cái đẹp: 1. Cái thiện là cội nguồn của cái đẹp Trong triết học Hy Lạp cổ đại, Platon cho rằng: cái thiện cao nhất và cái đẹp cao nhất trong bản chất liên hệ mật thiết với nhau. Cái đẹp là...

Đặc trưng của nghệ thuật

Đặc trưng của nghệ thuật theo Mỹ học. Đặc trưng đối tượng của nghệ thuật Không có đối tượng thì không có nhận thức. Đối tượng là điều kiện khách quan của nhận thức. Nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội, một hình thức, vậy, đối tượng của hình thức nhận thức này là gì? Nhận thức luận...

Nghệ thuật là gì? Bản chất và chức năng của nghệ thuật

Nghệ thuật là gì? Bản chất và Các chức năng của nghệ thuật 1. Khái niệm nghệ thuật Khái niệm nghệ thuật, hiện nay được dùng với 3 nghĩa: 1. Nghệ thuật được dùng để chỉ bất kì tài nghệ nào. Chẳng hạn: tài nghệ của cầu thủ đá bóng, tài nghệ lái máy bay, tài nghệ phẫu thuật, tài nghệ chơi...