Tag - Mỹ học đại cương

8 loại hình nghệ thuật và cách thưởng thức

Thưởng thức nghệ thuật là thưởng thức các tác phẩm cụ thể, với một loại hình cụ thể. Nghệ thuật có một số loại hình sau: Kiến trúc, điêu khắc, hội họa (thuộc nhóm nghệ thuật không gian) Văn học, kịch, âm nhạc (thuộc nghệ thuật thời gian) Múa, điện ảnh, phim truyền hình, sân khấu truyền hình…(thuộc các...

Đặc trưng của nghệ thuật

Đặc trưng của nghệ thuật theo Mỹ học. Đặc trưng đối tượng của nghệ thuật Không có đối tượng thì không có nhận thức. Đối tượng là điều kiện khách quan của nhận thức. Nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội, một hình thức, vậy, đối tượng của hình thức nhận thức này là gì? Nhận thức luận...

Nghệ thuật là gì? Bản chất và chức năng của nghệ thuật

Nghệ thuật là gì? Bản chất và Các chức năng của nghệ thuật 1. Khái niệm nghệ thuật Khái niệm nghệ thuật, hiện nay được dùng với 3 nghĩa: 1. Nghệ thuật được dùng để chỉ bất kì tài nghệ nào. Chẳng hạn: tài nghệ của cầu thủ đá bóng, tài nghệ lái máy bay, tài nghệ phẫu thuật, tài nghệ chơi...

Cái hài là gì?

Tìm hiểu về phạm trù cái hài học mỹ học, các đặc điểm của cái hài. Khái niệm cái hài Điểm tựa của đời sống thẩm mỹ là cái đẹp. Người ta dựa vào tiêu chuẩn cái đẹp để định giá tất cả. Khi cái đẹp bị xâm phạm, bị tiêu diệt, bị thất bại thì sinh ra cái bi. Cái...

Cái bi là gì?

Phạm trù cái bi là gì? Bản chất và các biểu hiện của cái bi Khái niệm Cái bi là phạm trù mỹ học cơ bản chỉ sự thất bại hay cái chết của cái đẹp trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với lực lượng đối lập; là thắng lợi của lực lượng phản động, lạc hậu trước các lực...

Cái cao cả là gì?

Khái niệm Cái cao cả là những hiện tượng, những tính cách, những hành vi, những tinh thần, những ý chí vượt ra khỏi cái giới hạn bình thường hàng ngày, cái có tầm cỡ lớn lao, phi thường của nội dung và hình thức biểu hiện; cái cao cả tạo ra ở con người cái cảm giác choáng ngợp,...

Cái đẹp là gì? Biểu hiện & các quan điểm về cái đẹp

Cái đẹp là gì? Các quan niệm về cái đẹp. Biểu hiện của cái đẹp. 1. Cái đẹp là phạm trù mỹ học cơ bản trung tâm Trong hệ thống các phạm trù mỹ học, cái đẹp vừa là phạm mỹ học cơ bản, vừa là phạm trù mỹ học trung tâm. Bởi vì, đối tượng của mỹ học là đời...

Phạm trù mỹ học là gì?

Khái niệm phạm trù Ở mỗi một khoa học đều có hệ thống những khái niệm khoa học của mình. Nội dung các khoa học này bộc lộ qua các khái niệm đó và việc nhận thức những phương diện nhất định của thực tại mà khoa học này nghiên cứu cũng diễn qua chúng. Những khái niệm khoa học...

Quan điểm thẩm mỹ là gì?

Quan điểm thẩm mỹ là gì? Ý thức xã hội có 2 mức độ, cấp độ: Tâm lí xã hội và hệ tư tưởng xã hội. Tâm lý xã hội gồm có các cảm xúc, tâm trạng, rung động... Hệ tư tưởng gồm có quan điểm, quan niệm, tư tưởng... được hệ thống hóa dưới dạng lí luận. Ý thức...

Lý tưởng thẩm mỹ là gì?

Lý tưởng thẩm mỹ là gì? Biểu hiện cao nhất của ý thức thẩm mỹ là lí tưởng thẩm mỹ. Lí tưởng thẩm mỹ nói lên đặc trưng về sự hoàn thiện của sự vật và các hiện tượng của hiện thực, về lối sống đẹp của con người, và về con người hài hòa. Trong lí tưởng thẩm mỹ có...