Tag - Mô hình dạy học

Mô hình dạy học hành động học tập khám phá của Jerome Bruner

J.Bruner dành nhiều công sức nghiên cứu và vận dụng lý thuyết của J.Piaget để xây dựng mô hình dạy học dựa vào sự học tập khám phá của sinh viên . J.Bruner đề xuất mô hình dạy học được đặc trưng bởi bốn yếu tố chủ yếu: 1/ Cấu trúc tối ưu của nhận thức; 2/ Cấu trúc của...

Mô hình dạy học điều khiển hành vi

Mô hình dạy học điều khiển hành vi 1. Mô hình dạy học điều kiện hóa cổ điển. Dạy học theo điều kiện hóa cổ điển có cơ sở lý luận là thuyết hành vi cổ điển của J. Watson (1878-1958). Cơ sở sinh lý của việc hình thành hành vi là các phản ứng trong phản xạ có điều kiện...

Mô hình dạy học thông báo

Cơ sở tâm lý học của Mô hình dạy học thông báo là Thuyết liên tưởng. Những ai nhiệt tình cổ vũ cho phương pháp thuyết trình, giảng giải trong dạy học đều nhận được cơ sở tâm lý từ lý thuyết này. Mô hình dạy học thông báo: Dạy học thông báo có thể là mô hình dạy học cổ...