Tag - Lý thuyết

Mô hình xem xét kỹ lưỡng

Mô hình xem xét kỹ lưỡng (Elaboration Likelihood Model - ELM). Mô hình xem xét kỹ lưỡng được Petty và Cacioppo (1986) phát triển, là lý thuyết trong tâm lý học về một tiến trình kép trong việc hình thành và thay đổi thái độ cá nhân. Lý thuyết này giải thích quá trình các cá nhân thay đổi...

Lý thuyết khuyếch tán đổi mới

Lý thuyết khuyếch tán đổi mới (Innovation Diffusion Theory - IDT). Lý thuyết khuyếch tán đổi mới là một lý thuyết quan trọng trong chuyên ngành truyền thông học, nhằm mục đích giải thích các cơ chế lan truyền và tối đa hóa những ý tưởng cải tiến, nhân rộng các mô hình đổi mới diễn ra trong một...

Lý thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behavior)

Lý thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behavior - Lý thuyết hành động theo dự tính/theo kế hoạch). Lý thuyết hành vi hoạch định do Azjen (1991) đề xướng, là một lý thuyết tổng quát của hành vi con người trong bộ môn tâm lý xã hội, có thể được sử dụng để nghiên cứu một loạt...

Lý thuyết về đại diện (Agency theory)

Lý thuyết về đại diện (Agency theory). Lý thuyết về đại diện (còn gọi là lý thuyết giữa người chủ và người đại diện), một lý thuyết cổ điển trong kinh tế học tổ chức, do Ross (1973) là người đầu tiên đề xướng. Lý thuyết này nhằm giải thích mối quan hệ kinh tế hai bên (như giữa chủ...

Các yếu tố làm nên một lý thuyết tốt và Cách tiếp cận

Lý thuyết được đơn giản hóa và thường là những giải thích về một phần nào đó của thực tại xã hội phức tạp. Như vậy, những giải thích này có thể thuyết phục hoặc thiếu thuyết phục, do đó, có thể có những lý thuyết mạnh và lý thuyết yếu. Làm thế nào chúng ta có thể đánh...

Lý thuyết (Theory) là gì? Các thành tố của một lý thuyết

Lý thuyết (Theory) là gì, tại sao chúng ta cần các lý thuyết trong nghiên cứu, các thành phần của một lý thuyết là gì? Lý thuyết (Theory) là gì? Lý thuyết là các giải thích về một hành vi, sự kiện hay hiện tượng tự nhiên hoặc xã hội. Chính thống hơn, lý thuyết khoa học là một hệ thống...