Tag - Lý luận dạy học

Nghề dạy học là gì? Vai trò, nhiệm vụ của Nhà giáo

1. Nghề dạy học a. Nghề là gì? Nghề đó là một lĩnh vực hoạt động chuyên môn hóa của con người được hình thành trong quá trình phân công lao động xã hội, nhằm tạo ra giá trị vật chất và giá trị tinh thần để đáp ứng nhu cầu của con người và thúc đẩy xã hội phát triển. b....

Mô hình dạy học hành động học tập khám phá của Jerome Bruner

J.Bruner dành nhiều công sức nghiên cứu và vận dụng lý thuyết của J.Piaget để xây dựng mô hình dạy học dựa vào sự học tập khám phá của sinh viên . J.Bruner đề xuất mô hình dạy học được đặc trưng bởi bốn yếu tố chủ yếu: 1/ Cấu trúc tối ưu của nhận thức; 2/ Cấu trúc của...

Mô hình dạy học điều khiển hành vi

Mô hình dạy học điều khiển hành vi 1. Mô hình dạy học điều kiện hóa cổ điển. Dạy học theo điều kiện hóa cổ điển có cơ sở lý luận là thuyết hành vi cổ điển của J. Watson (1878-1958). Cơ sở sinh lý của việc hình thành hành vi là các phản ứng trong phản xạ có điều kiện...

Mô hình dạy học thông báo

Cơ sở tâm lý học của Mô hình dạy học thông báo là Thuyết liên tưởng. Những ai nhiệt tình cổ vũ cho phương pháp thuyết trình, giảng giải trong dạy học đều nhận được cơ sở tâm lý từ lý thuyết này. Mô hình dạy học thông báo: Dạy học thông báo có thể là mô hình dạy học cổ...

Dạy học là gì? Quá trình dạy học

Dạy học và Quá trình dạy học là gì? Dạy học là gì? Dạy học là hoạt động đặc trưng nhất, chủ yếu nhất của nhà trường, diễn ra theo một quá trình nhất định từ t0 đến tn gọi là quá trình dạy học (QTDH). Đó là một quá trình xã hội bao gồm và gắn liền với hoạt động...

Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ

Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ của lý luận dạy học. Lý luận dạy học là gì? Lý luận dạy học là một bộ phận của khoa học giáo dục. Nó đã được hình thành và phát triển trong một quá trình lịch sử lâu dài và hiện nay đã trưởng thành một môn khoa...