Tag - Lịch sử triết học

Đại cương lịch sử triết học phương Tây

1. Triết học Hy Lạp và La Mã (trước thế kỷ V) Sự phát triển của triết học La-mã và Hy-lạp cổ đại được chia thành ba thời kỳ: - Thời kỳ tiền Socrate: Trước thế kỷ IV tcn với các trường phái triết học tiêu biểu là Milê, Pitago, Hêraclit, Êlê... Thời kỳ này các nhà triết học đồng thời...

Triết học cổ điển Đức: Nội dung, thành tựu, hạn chế của các đại diện tiêu biểu

Triết học cổ điển Đức là giai đoạn phát triển mới về chất trong lịch sử tư tưởng triết học phương Tây và thế giới từ giữa thế kỷ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, có ảnh hưởng lớn đối với triết học hiện đại. 1. Điều kiện ra đời và nét đặc thù của triết học cổ điển Đức Về...

Triết học Tây Âu thời Phục Hưng và Cận đại

Thời kỳ hình thành phương thức sản xuất tư bản ở Tây Âu chia làm hai giai đoạn Phục hưng và Cận đại. Giai đoạn Phục hưng (thế kỷ XV và XVI ) là giai đoạn bắt đầu hình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Giai đoạn Cận đại (thế kỷ XVII và XVIII ) là...

Triết học Hy Lạp cổ đại

Đại biểu của triết học phương Tây thời cổ đại là nhà triết học Hy Lạp. Theo nhận định của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, nền triết học này đã đặt ra hầu hết các vấn đề triết học căn bản đã có mầm mống và đang nảy nở hầu hết các loại thế giới...

Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

1. Các điều kiện địa lý, kinh tế, chính trị, xã hội và những đặc điểm hình thành, phát triển của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam a) Các điều kiện địa lý, kinh tế, chính trị, xã hội cho sự hình thành và phát triển của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam Xét về vị trí...

Triết học Trung Quốc Cổ, Trung Đại

1. Điều kiện ra đời và nét đặc thù của triết học Trung Quốc Cổ, Trung đại. Trung Quốc cổ đại là vùng đất rộng lớn, chia làm hai miền. Miền Bắc ngang vĩ tuyến với Hy Lạp, xa biển, khí hậu lạnh, đất đai khô khan, cằn cỗi, sản vật nghèo. Miền Nam, khí hậu ấm áp, cây cối...

Triết học Ấn Độ Cổ, Trung đại

1. Điều kiện ra đời và nét đặc thù của triết học Ấn Độ Cổ, Trung đại Về địa lý. Ấn Độ Cổ đại là một bán đảo rộng lớn ở phía Nam châu Á, có điều kiện tự nhiên rất phức tạp: địa hình có nhiều núi non trùng điệp, có nhiều sông ngòi với những đồng bằng trù phú;...