Tag - Lịch sử Phương Tây

Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918)

I - Nguyên nhân và tính chất của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1. Nguyên nhân Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất là kết quả tất nhiên của sự phát triển kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản thế giới vào những năm đầu thế kỷ XX. Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa...

Cách mạng Nga 1905-1907: Hoàn cảnh, diễn biến & ý nghĩa lịch sử

1. Nước Nga đầu thế kỷ XX Cuộc cải cách nông nô năm 1861 có ý nghĩa quan trọng là tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ở Nga phát triển nhưng kết quả rất hạn chế, còn để lại nhiều tàn dư nông nô lạc hậu về chính trị và kinh tế. Kinh tế công thương nghiệp phát...

Quốc tế II: Sự thành lập và Các hoạt động

I - Sự thành lập và hoạt động của Quốc tế II cuối thế kỷ XIX Ngày 14-7-1889, ngày kỷ niệm 100 năm phá ngục Baxti, hai hội nghị quốc tế, một của phái mácxít, một của phái “Có thể” đều khai mạc ở Pari. Đại hội của phái “Có thể” tuy có 606 đại biểu nhưng 524 đại biểu...

Phong trào công nhân thế giới sau khi Công xã Pari thất bại

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp tư bản sau năm 1870 đã làm cho giai cấp vô sản các nước tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Giai cấp công nhân ở Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Nga phát triển nhanh chóng. Đội ngũ công nhân các nước này đã tăng lên tới hàng triệu. Nước Mỹ...

Đế quốc Mỹ 1870-1914

I - Sự phát triển kinh tế và sự xuất hiện tơrơt Cuộc nội chiến 1861-1865 đã mở đường cho chủ nghĩa tư bản Mỹ tiếp tục phát triển. Trong 30 năm cuối thế kỷ XIX, Mỹ từ một nước có nền kinh tế phụ thuộc châu Âu nhanh chóng trở thành một quốc gia công nông nghiệp đứng hàng...

Nước Đức 1870-1914

I - Sự phát triển kinh tế và sự hình thành các tổ chức lũng đoạn 1. Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Đức trong 30 năm cuối thế kỷ XIX Từ những năm 70 của thế kỷ XIX trở đi, nền kinh tế Đức có nhiều điều kiện thuận lợi. Cuộc đấu tranh thống nhất hoàn thành đã...

Nước Pháp 1870-1914

I - Sự phát triển kinh tế và sự ra đời các tổ chức lũng đoạn Cho đến năm 1870, nước Pháp vẫn đứng hàng thứ hai (sau Anh) trong nền sản xuất công nghiệp thế giới. Nhưng trong những năm tiếp theo, ưu thế của Pháp dần dần bị mất trước sự vươn lên của Đức và Mỹ. Đến...

Nước Anh (1870-1914)

I - Sự phát triển kinh tế và sự ra đời các tổ chức lũng đoạn 1. Tình hình kinh tế nước Anh ba mươi năm cuối thế kỷ XIX Trong những năm 70 của thế kỷ XIX, nước Anh còn giữ được một ưu thế đáng kể so với các nước khác về sản xuất công nghiệp. Anh xuất cảng...

Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn Tự do sang Đế quốc 1870-1914

Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn Tự do sang Đế quốc 1870-1914. I - Sự phát triển kinh tế trong 30 năm cuối thế kỷ XIX 1. Sự tiến bộ kỹ thuật Trong ba mươi năm cuối thế kỷ XIX, lịch sử sản xuất của xã hội có những bước chuyển biến quan trọng. Sản lượng công nghiệp tăng lên nhanh...

Công xã Pari 1871: Sự thành lập, cuộc chiến bảo vệ, nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử

Công xã Pari ra đời như thế nào, trong hoàn cảnh nào? Các chính sách và tổ chức bộ máy của công xã Pari? Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa của công xã Pari? Đầu những năm 70 của thế kỷ XIX là thời kỳ chuyển biến quan trọng trong lịch sử thế giới. Chủ nghĩa tư bản được...