Tag - Lịch sử mỹ thuật

Mỹ thuật là gì?

Theo từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông, Mỹ thuật là từ dùng để chỉ các loại hình nghệ thuật tạo hình chủ yếu là Hội họa, điêu khắc, kiến trúc, đồ họa và trang trí. Đó là những ngành nghệ thuật phản ánh cái đẹp bằng màu sắc, đường nét, hình khối, .… Mỹ thuật là một...

Mỹ thuật La Mã cổ đại

1. Những ảnh hưởng góp phần hình thành nền mỹ thuật La Mã cổ đại Nền mỹ thuật La Mã được hình thành do nhiều nguồn ảnh hưởng. Có hai nguồn nghệ thuật chính tạo nên dòng văn hoá La Mã cổ đại là Hy Lạp và nghệ thuật của người Êtơrúcxcơ, một tộc người sống ở các quốc gia...