Tag - Lịch sử Inđônêxia

Phong trào dân tộc ở Inđônêxia cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, xã hội Inđônêxia có nhiều biến đổi. Việc đầu tư bóc lột của tư bản đế quốc ngày càng mạnh mẽ, về khách quan đã tạo nên những tiền đề xã hội cho giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ra đời, ý thức dân tộc phát...

Inđônêxia và Chế độ thống trị của thực dân Hà Lan cuối TK XIX đầu XX

Chỉ trong 40 năm thi hành chế độ cưỡng bức trồng trọt, tư bản Hà Lan đã thu được món lợi nhuận bằng cả số thu nhập của Công ty Đông Ấn Hà trong 200 năm. Nhờ có số tiền tích lũy to lớn đó, vào những năm 70 của thế kỷ XIX, nền công nghiệp Hà Lan phát...

Cuộc khởi nghĩa của Đippônêgôrô và cuộc chiến đấu của nhân dân Achê

Cuộc khởi nghĩa của Đippônêgôrô và cuộc chiến đấu dũng cảm của nhân dân Achê. 1. Cuộc khởi nghĩa của Đippônêgôrô (1825-1830) Ngày 20-7-1825, do việc phản đối hành động của thực dân Hà Lan về việc phế lập các Suntan và sự can thiệp của chúng vào quyền thế tập kinh tế của các lãnh chúa, Đippônêgôrô bị quân Hà...

Chế độ thống trị của thực dân Hà Lan và Anh tại Inđônêxia

1. Sự thống trị của Hà Lan với chính sách của Đanđên Đầu thế kỷ XIX, Hà Lan trở thành thuộc địa của Pháp dưới thời Napôlêông, nên phải thực hiện chính sách “bao vây kinh tế” đối với Anh. Mâu thuẫn Anh và Hà Lan ở các thuộc địa càng thêm gay gắt. Sau khi Công ty Đông Ấn Hà...

Inđônêxia và Sự xâm lược của thực dân phương Tây

1. Xã hội Inđônêxia trước khi Hà Lan xâm lược Trước khi tư bản thực dân Hà Lan xâm nhập, xã hội Inđônêxia đang bước vào giai đoạn suy vong của chế độ phong kiến. Vương triều Magiapahít được lập nên với sự thống nhất toàn lãnh thổ Inđônêxia đã đạt đến đỉnh cao của chế độ phong kiến lại...