Tag - Kinh tế thị trường

Kinh tế thị trường là gì? Các yếu tố, mô hình phát triển và đặc trưng tại Việt Nam

Kinh tế thị trường là gì? Ra đời và phát triển khi nào? Các mô hình phát triển kinh tế thị trường và đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 1. Nền kinh tế thị trường là gì? Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà ở đó các quan...

Thị trường là gì? Phân loại và vai trò của thị trường

Sản xuất hàng hóa là sản xuất ra để bán, do đó, nó luôn gắn liền với thị trường. Vậy thị trường là gì? Đâu là vai trò của thị trường? [Kinh tế chính trị Mác Lenin] 1. Khái niệm thị trường [Kinh tế Chính trị Mác Lênin] Thị trường là tổng hòa những quan hệ kinh tế trong đó nhu...

Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Ngày nay, không một quốc gia nào mà Nhà nước không can thiệp vào nền kinh tế, vấn đề can thiệp ở mức độ nào để phù hợp cụ thể của nền kinh tế trong từng giai đoạn khác nhau. Nhà...

Các công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Các công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế hoạch và thị trường Xây dựng kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác hoạt động có hiệu quả Hệ thống pháp luật Các công cụ tài chính Các công cụ tiền tệ Các công cụ điều tiết kinh...

Vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Ngày nay không có một quốc gia nào dù là chưa công nghiệp hóa hay đã ở thời kỳ hậu công nghiệp mà không có sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế theo rất nhiều lý do khác nhau. Tất nhiên mức độ can thiệp của nhà nước là rất khác nhau và dường như không...

Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Sự cần thiết khách quan và ý nghĩa của việc phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà ở đó các quan hệ kinh tế đều được thực hiện trên thị trường, thông qua quá trình...