Tag - Kiểm tra tài chính

Tổ chức công tác kiểm tra tài chính

1. Nguyên tắc tổ chức công tác kiểm tra tài chính Mục đích của kiểm tra tài chính là phát huy những nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý các vi phạm. Khi các nhân tố tích cực được phát huy, khả năng phòng ngừa các vi phạm cũng tăng lên và ngược lại. Việc phòng ngừa các...

Kiểm tra tài chính là gì? Đặc điểm và Tác dụng

1. Khái niệm kiểm tra tài chính Kiểm tra tài chính là một hoạt động quan trọng, không thể thiếu được trong công tác quản lý. Bằng việc sử dụng các kỹ thuật và phương pháp quan sát, phân tích, đối chiếu một cách có hệ thống các thông tin, các chủ thể tài chính có thể kiểm tra hiệu...