Tag - Kiểm toán

Kiểm toán viên là gì? Phân loại kiểm toán viên

1. Khái niệm, phân loại kiểm toán viên 1.1. Khái niệm: Kiểm toán viên là khái niệm chung chỉ những người làm công tác kiểm toán cụ thể có trình độ nghiệp vụ tương xứng với công việc đó. 1.2. Phân loại Kiểm toán viên nội bộ Thường là những người làm nghề kiểm toán không chuyên nghiệp, họ có thể là những kế...

Kiểm toán là gì? Chức năng, ý nghĩa, mục đích, phân loại

Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, kiểm toán ra đời từ thời La Mã cổ đại vào thế kỷ III trước Công nguyên. Chính vì vậy, kiểm toán có gốc từ Latinh “Audit”, nguyên bản là “Audire”, gắn liền với nền văn minh của Ai Cập và La Mã cổ đại. Tuy kiểm toán ra đời đã...