Tag - Khoa học giáo dục

Hệ thống kỹ năng học tập

1. Cơ sở phân loại hệ thống kĩ năng học tập Trong quá trình học tập, người học phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể bằng nhiều dạng hoạt động khác nhau. Nói cách khác, quá trình học tập được tổ chức bằng một cơ cấu đặc biệt gồm các nhiệm vụ học tập và hỗ trợ học tập....

Sự phát triển trí tuệ là gì?

Khái niệm về sự phát triển trí tuệ. Sự phát triển trí tuệ là sự biến đổi về chất trong hoạt động nhận thức. Sự biến đổi đó được đặc trưng bởi sự thay đổi cấu trúc cái được phản ánh và phương thức phản ánh chúng. Điểm đặc trưng nói lên bản chất của sự phát triển trí tuệ là...

Mô hình dạy học hành động học tập khám phá của Jerome Bruner

J.Bruner dành nhiều công sức nghiên cứu và vận dụng lý thuyết của J.Piaget để xây dựng mô hình dạy học dựa vào sự học tập khám phá của sinh viên . J.Bruner đề xuất mô hình dạy học được đặc trưng bởi bốn yếu tố chủ yếu: 1/ Cấu trúc tối ưu của nhận thức; 2/ Cấu trúc của...

Mô hình dạy học điều khiển hành vi

Mô hình dạy học điều khiển hành vi 1. Mô hình dạy học điều kiện hóa cổ điển. Dạy học theo điều kiện hóa cổ điển có cơ sở lý luận là thuyết hành vi cổ điển của J. Watson (1878-1958). Cơ sở sinh lý của việc hình thành hành vi là các phản ứng trong phản xạ có điều kiện...

Mô hình dạy học thông báo

Cơ sở tâm lý học của Mô hình dạy học thông báo là Thuyết liên tưởng. Những ai nhiệt tình cổ vũ cho phương pháp thuyết trình, giảng giải trong dạy học đều nhận được cơ sở tâm lý từ lý thuyết này. Mô hình dạy học thông báo: Dạy học thông báo có thể là mô hình dạy học cổ...

Kỹ xảo là gì? Đặc điểm và sự hình thành kỹ xảo

Khái niệm kĩ xảo. Mọi hành động của con người là hành động có ý thức. Cho nên mục đích và các hành động được ý thức ngay từ đầu. Nhưng không phải mọi lúc và mọi khâu của hành động, ý thức cũng có mặt. Cho nên trong một chuỗi hành động, có những khâu, những phần không có...

Kỹ năng là gì? Sự hình thành kỹ năng

Khái niệm kĩ năng. Kĩ năng – khả năng vận dụng tri thức (khái niệm, cách thức, phương pháp..) để giải quyết một nhiệm vụ mới. Bất cứ kĩ năng nào cũng phải dựa trên cơ sở lí thuyết. Cơ sở lí thuyết đó là tri thức. Sở dĩ như vậy là vì, xuất phát từ cấu trúc kĩ năng (phải...

Học, Hoạt động học là gì? Bản chất của hoạt động học

Học là gì? Thế nào là hoạt động học? Cần phần biệt giữa học và hoạt động học. Tìm hiểu bản chất của hoạt động học. 1. Khái niệm học là gì?. Để tồn tại và phát triển, cá nhân cần có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường sống. Muốn vậy, cá nhân đó phải chuyển...

Dạy, hoạt động dạy là gì? Các phương thức dạy

1. Khái niệm dạy. Mỗi cá nhân muốn tồn tại và phát triển thì phải học. Mặt khác, để tồn tại và phát triển, xã hội cũng phải truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm đã được các thế hệ trước sáng tạo và tích lũy, tức là phải dạy. Cùng với sản xuất, việc dạy thế hệ...

Khoa học giáo dục là gì?

Khoa học giáo dục (KHGD) là một bộ phân của hệ thống các khoa học nghiên cứu về con người, bao gồm: giáo dục học, tâm lý học sư phạm, lý luận dạy học, phương pháp giảng day bộ môn... KHGD có mối quan hệ với các khoa học khác như triết học, xã hội học, dân số học,...