Tag - Khoa học giáo dục

Hệ thống giáo dục là gì? Tìm hiểu về hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam

Hệ thống giáo dục là gì? Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm những bậc nào? Tìm hiểu về hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. I. Khái niệm Hệ thống giáo dục quốc dân Quá trình giáo dục ở cấp độ xã hội được vận hành trong một hệ thống xác định. Với hệ thống này, giáo dục...

Giáo dục và sự phát triển nhân cách của học sinh theo lứa tuổi

Giáo dục là một hoạt động có mục đích, có nội dung, phương pháp, phương tiện nhằm tác động phù hợp vào từng nhóm người, vào từng cá nhân được phân chia theo các giai đoạn lứa tuổi. Do đó, tác động của giáo dục luôn đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình hình thành và phát triển...

Sự phát triển nhân cách là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách

I. Nhân cách và sự phát triển nhân cách là gì? Giáo dục là một hiện tượng đặc biệt của xã hội loài người và chỉ có ở xã hội loài người. Nó tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của từng cá nhân và toàn xã hội. Phân tích các yếu tố tác động đến quá trình hình thành...

Xu thế phát triển giáo dục và định hướng phát triển giáo dục thế kỷ XXI

1. Xu thế phát triển giáo dục a. Nhận thức mới về giáo dục là sự nghiệp hàng đầu của quốc gia Từ xưa cũng đã có những quan điểm, tư tưởng khẳng định giáo dục là một trong những nhân tố quan trọng xây dựng xã hội an lạc, phú cường. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh:...

Hệ thống các khoa học giáo dục học và mối quan hệ với các khoa học khác

1. Hệ thống các khoa học giáo dục học Quá trình phát triển xã hội luôn đi kèm với sự tích luỹ tri thức ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Một loạt các ngành khoa học về giáo dục đã có từ lâu trong lịch sử, cũng có...

Hệ thống kỹ năng học tập

1. Cơ sở phân loại hệ thống kĩ năng học tập Trong quá trình học tập, người học phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể bằng nhiều dạng hoạt động khác nhau. Nói cách khác, quá trình học tập được tổ chức bằng một cơ cấu đặc biệt gồm các nhiệm vụ học tập và hỗ trợ học tập....

Sự phát triển trí tuệ là gì?

Khái niệm về sự phát triển trí tuệ. Sự phát triển trí tuệ là sự biến đổi về chất trong hoạt động nhận thức. Sự biến đổi đó được đặc trưng bởi sự thay đổi cấu trúc cái được phản ánh và phương thức phản ánh chúng. Điểm đặc trưng nói lên bản chất của sự phát triển trí tuệ là...

Mô hình dạy học hành động học tập khám phá của Jerome Bruner

J.Bruner dành nhiều công sức nghiên cứu và vận dụng lý thuyết của J.Piaget để xây dựng mô hình dạy học dựa vào sự học tập khám phá của sinh viên . J.Bruner đề xuất mô hình dạy học được đặc trưng bởi bốn yếu tố chủ yếu: 1/ Cấu trúc tối ưu của nhận thức; 2/ Cấu trúc của...

Mô hình dạy học điều khiển hành vi

Mô hình dạy học điều khiển hành vi 1. Mô hình dạy học điều kiện hóa cổ điển. Dạy học theo điều kiện hóa cổ điển có cơ sở lý luận là thuyết hành vi cổ điển của J. Watson (1878-1958). Cơ sở sinh lý của việc hình thành hành vi là các phản ứng trong phản xạ có điều kiện...

Mô hình dạy học thông báo

Cơ sở tâm lý học của Mô hình dạy học thông báo là Thuyết liên tưởng. Những ai nhiệt tình cổ vũ cho phương pháp thuyết trình, giảng giải trong dạy học đều nhận được cơ sở tâm lý từ lý thuyết này. Mô hình dạy học thông báo: Dạy học thông báo có thể là mô hình dạy học cổ...