Tag - Khoa học đất

Chất lượng, thoái hóa và phục hồi đất

Đất là tài nguyên cơ bản và có giới hạn của tất cả các hệ sinh thái. Trong lịch sử, con người chúng ta làm hủy hoại đất rất nhanh so với sự hủy hoại tự nhiên. Một số loại đất bị xói mòn nghiêm trọng, khai thác triệt để…. Hậu quả trên sẽ gây ra sự thoái hóa...

Đất là gì? Các vai trò của đất.

1. Đất là một tài nguyên tự nhiên. Đất của chúng ta là một loại tài nguyên tự nhiên có giới hạn, Việt nam chỉ có hơn 33 triệu ha đất tự nhiên. Trong đó đất sử dụng trong nông nghiệp khoảng 10 triệu ha, đất lâm nghiệp khoảng hơn 11 triệu ha, còn lại là đất sử dụng với...

Thành phần của đất: Vô cơ, hữu cơ, dung dịch, không khí

Thành phần của đất: Vô cơ, hữu cơ, dung dịch, không khí 1. Các thành phần khoáng (vô cơ) của đất. Ngoại trừ đất hữu cơ, hầu hết các loại đất đều có khung cấu trúc là các hạt khoáng. Các hạt này có kích thước rất khác nhau, từ kích thước rất to như các tảng đá, kích thước trung bình...

Tài nguyên đất: đặc điểm, vai trò và hiện trạng

Tài nguyên đất của hành tinh chúng ta được hiểu là toàn bộ lớp vỏ trái đất cùng bề mặt phủ bề ngoài của nó, mà ở đó thực vật, động vật, vi sinh vật và cả con người có thể sinh sống được. Đặc điểm của tài nguyên đất Đất là một hợp phần tự nhiên được hình thành dưới...