Tag - Học thuyết kinh tế

Học thuyết kinh tế của Robert Owen

Robert Owen (1771-1858) là nhà tư tưởng và thực tiễn người Anh, sinh ra trong một gia đình thợ thủ công ở thành phố Newton (Anh). Năm 9 tuổi, ông đã tham gia lao động, vừa lao động, vừa học tập. Năm 20 tuổi đã tỏ ra là người có tài tổ chức, biết lãnh đạo xí nghiệp. Robert Owen (1771-1858) Năm...

Học thuyết kinh tế của Charles Fourier

Francois Charles Fourier (1772-1837) là đại biểu thứ hai của CNXH không tưởng Pháp, xuất thân trong một gia đình thương gia, bản thân ông đã từng là thương nhân và trải qua nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau như: thủ quỹ, kế toán, theo dõi thị trường chứng khoán v.v… Ông là người học vấn uyên bác,...

Học thuyết kinh tế của Saint Simon

Saint Simon (1760-1825) là học giả thiên tài người Pháp, có nhiều tài năng, có kiến thức uyên thâm. Ông đã để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng như: “Quan niệm về sở hữu và pháp chế” (1818), “Bàn về công nghiệp” (1821), “Đạo cơ đốc mới” (1825). Saint Simon (1760-1825) Nội dung tư tưởng kinh tế của Saint Simon:  - Quan...

Học thuyết kinh tế của Pierre Joseph Proudhon

Pierre Joseph Proudhon (1805-1856) là nhà XHCN tiểu tư sản Pháp, xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, ông phải vừa làm việc, vừa học tập để nâng cao trình độ học vấn của mình. Nếu như tư tưởng của Sismondi phản ánh tư tưởng của giai cấp tiểu tư sản giai đoạn đầu, thì tư tưởng của...

Học thuyết kinh tế của Sismondi

Jean Charles Léonard Simonde Sismondi (1773-1842) là một trong những đại biểu xuất sắc của kinh tế chính trị tiểu tư sản. Ông là nhà sử học và là nhà kinh tế học của Thụy Sĩ, xuất thân trong một gia đình quý tộc, con trai mục sư Calvin, từng theo học ở trường dòng, sau học đại học...

Kinh tế chính trị tư sản tầm thường: Jean-Baptiste Say & Thomas Robert Malthus

Kinh tế chính trị tư sản tầm thường - Sự biến dạng của Kinh tế chính trị tư sản cổ điển nữa đầu thế kỷ XIX. Đầu thế kỷ XIX, cuộc cách mạng công nghiệp đã hoàn thành. Sau nước Anh, phương thức sản xuất TBCN cũng được xác lập ở nhiều nước khác. Cùng với sự phát triển của...

Học thuyết kinh tế của David Ricardo

1. Tiểu sử David Ricardo David Ricardo (1772-1823) David Ricardo (1772-1823) sinh ra tại một gia đình giàu có ở nước Anh. Bố là người Hà Lan di cư sang Anh, một nhà kinh doanh chứng khoán Châu Âu. Năm 12 tuổi ông vào học ở trường trung học thương nghiệp, sau đó làm việc trong lĩnh vực buôn bán chứng...

Học thuyết Kinh tế của William Petty

Tìm hiểu Học thuyết Kinh tế của William Petty. 1. Tiểu sử William Petty William Petty (1623-1687) William Petty sinh ra trong một gia đình làm nghề thủ công. Ông là người học rộng, biết nhiều và có tài trên nhiều lĩnh vực, có trình độ tiến sĩ vật lý, là nhạc trưởng, là người phát minh ra máy móc, là bác...

Học thuyết kinh tế của Adam Smith

1. Tiểu sử, tác phẩm và phương pháp luận của Adam Smith Adam Smith (1723 - 1790) Adam Smith (1723 - 1790) là nhà lý luận kinh tế chính trị cổ điển nổi tiếng ở Anh và trên thế giới. Ông là con của một quan chức trong ngành thuế. Adam Smith đã học ở trường đại học Glasgow và Oxford....