Tag - Hành chính văn phòng

Điều hành và kiểm tra công việc hành chính văn phòng

Khái niệm, vai trò của điều hành công việc hành chính văn phòng, các phương pháp điều hành công việc hành chính văn phòng. Các phương pháp kiểm tra công việc hành chính văn phòng, những nguyên tắc kiểm tra trong hành chính doanh nghiệp, quy trình kiểm tra trong hoạt động hành chính văn phòng, các công...

Tổ chức công việc hành chính văn phòng

Khái niệm tổ chức công việc hành chính văn phòng Tổ chức là quá trình nghiên cứu thiết lập một cơ cấu hợp lí các mối quan hệ giữa các thành viên trong một tổ chức, thông qua đó cho phép thực hiện mục tiêu của tổ chức. Sự thiếu vắng của một tổ chức năng động và hợp lý...

Hoạch định công việc hành chính văn phòng

Khái niệm và đặc điểm hoạch định hành chính văn phòng Hoạch định là quá trình xác định mục tiêu, chọn lựa giải pháp, công cụ, hình thành kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu đã để ra. Hoạch định là chức năng đầu tiên của quá trình quản trị ảnh...

Quản trị hành chính văn phòng là gì?

Khái niệm quản trị hành chính văn phòng Quản trị hành chính văn phòng là lĩnh vực quản trị trong một cơ quan, đơn vị. Ta có khái niệm về Quản trị hành chính văn phòng như sau: Quản trị hành chính văn phòng là việc hoạch định, tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩn hóa và kiểm soát các hoạt động...

Hành chính văn phòng là gì? Vai trò & Chức năng

Khái niệm hành chính, hành chính văn phòng Hành chính: hoạt động hành chính xuất hiện gắn liền với sự ra đời của Nhà nước. Khái niệm hành chính có thể được hiểu theo 2 nghĩa: Theo nghĩa rộng: hành chính gắn liền với tính quyền lực Nhà nước. Do đó: “Hành chính là công việc của các cơ quan quyền lực...