Tag - Giáo dục quốc phòng

Bản đồ là gì? Phân loại, công dụng và nội dung bản đồ

Tìm hiểu về khái niệm bản đồ, các đặc điểm, nội dung trên bản đồ. (Sử dụng bản đồ quân sự - Giáo dục Quốc Phòng) 1. Khái niệm bản đồ Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ, khái quát hóa một phần mặt đất cong lên mặt giấy phẳng theo những quy luật toán học nhất định. Trên bản đồ...

Đổi hướng đội hình

Ý nghĩa Đổi hướng đội hình: Dùng để đổi hướng đội hình cho phù hợp với nhiệm vụ và địa hình cụ thể, đồng thời rèn luyện ý thức hiệp đồng động tác trong đội hình. 1. Đổi hướng đội hình khi đứng tại chỗ * Đổi hướng đội hình về phía bên phải bằng cách quay bên phải: - Khẩu lệnh:...

Đội hình trung đội [Giáo dục quốc phòng]

1. Đội hình trung đội một hàng ngang - Ý nghĩa: Đội hình trung đội một hàng ngang thường dùng trong huấn luyện, nói chuyện, điểm danh, kiểm tra, điểm nghiệm, khám súng, giá súng, đặt súng... Đội hình trung đội một hàng ngang thực hiện thứ tự như sau: - Tập hợp: + Khẩu lệnh: “Trung đội, thành một hàng ngang - TẬP...

Đội hình tiểu đội [Giáo dục quốc phòng]

1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang - Ý nghĩa: Đội hình tiểu đội một hàng ngang thường dùng trong học tập, hạ đạt mệnh lệnh, khi sinh hoạt, kiểm tra, kiểm điểm, khám súng, giá súng. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thực hiện thứ tự như sau: - Tập hợp: + Khẩu lệnh: “Tiểu đội, thành một hàng ngang......