Tag - Giải phẫu sinh lý động vật

Khớp xương là gì? Phân loại và cấu tạo khớp

Khớp xương là gì? Các loại khớp xương, cấu tạo khớp. Khái niệm Khớp xương là chỗ hai đầu xương nối tiếp nhau. Phân loại khớp Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo và hoạt động, người ta chia khớp xương ra thành 3 loại. + Khớp bất động: Là khớp không cử động được. Khi con vật còn non, các mặt khớp nối...

Xương: Phân loại, Cấu tạo, Thành phần hóa học, Sự phát triển

Xương là gì? Các loại xương ở động vật, cấu tạo và thành phần hóa học của xương, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của xương trong hệ thống vận động. Đại cương về cơ xương Bộ xương là một cái khung rắn chắc của cơ thể có nhiệm vụ làm chỗ bám cho cơ. Xương cùng với...

Bộ phận và Bộ máy là gì? [Sinh học]

Nhiều tế bào có cùng cấu tạo và chức năng sinh lý hợp lại thành mô (mô cơ, mô liên bào, mô liên kết…). Nhiều mô sắp xếp thành bộ phận (dạ dày, ruột, gan, tim, phổi…). Mỗi bộ phận có một nhiệm vụ nhất định trong cơ thể. Nhiều bộ phận có liên hệ với nhau về nhiệm vụ hợp...

Niêm mạc và Tương mạc là gì?

Niêm mạc là gì? Niêm mạc là màng bao phủ mặt trong các bộ phận rỗng thông ra ngoài bởi các lỗ tự nhiên. Ví dụ: Niêm mạc mắt, mũi, đường tiêu hóa, đường sinh dục… Bề mặt niêm mạc lúc nào cũng ướt và có chất nhầy, gọi là niêm dịch. Niêm dịch có tác dụng bảo vệ (chống laị các tác...

Tế bào là gì? Cấu tạo, đặc tính sinh lý của tế bào

Tế bào là gì? Đặc điểm cấu tạo, đặc tính sinh lý của tế bào trong cơ thể. Khái niệm tế bào Tế bào là đơn vị sống nhỏ nhất, có những đặc điểm cơ bản của cơ thể sống như trao đổi vật chất, tính chịu kích thích, lớn lên, sinh sản và chết. Ở động vật đơn bào cơ thể...