Tag - Dự án đầu tư

Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

1. Phương pháp thời gian hoàn vốn (PBP) Phương pháp này chủ yếu dựa vào chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư để lựa chọn dự án. Khái niệm: Thời gian hoàn vốn đầu tư (thời gian thu hồi vốn đầu tư) là khoảng thời gian cần thiết mà dự án tạo ra dòng tiền thuần bằng chính số...

Dòng tiền của dự án đầu tư: Nguyên tắc và phương pháp

1. Các nguyên tắc cơ bản khi xác định dòng tiền của dự án đầu tư Xem xét trên góc độ tài chính thì đầu tư là bỏ tiền chi ra ngày hôm nay để hy vọng thu về những khoản tiền thu nhập lớn hơn trong tương lai. Do vậy, đầu tư là một quá trình phát sinh các...

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn

Quyết định đầu tư dài hạn là quyết định có tính chiến lược của một doanh nghiệp. Nó quyết định đến tương lai của một doanh nghiệp. Mỗi quyết định đầu tư đều ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian dài, nó chi phối quy mô kinh doanh, trình độ trang bị kỹ...

Dự án đầu tư là gì? Khái niệm và phân loại

Khái niệm và phân loại dự án đầu tư. 1. Khái niệm Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hoá, nhằm đạt được các mục tiêu đã định trong một thời hạn nhất định, thông qua việc sử dụng các nguồn lực nhất định. Về hình thức: Dự án đầu...