Tag - David Ricardo

Học thuyết kinh tế của David Ricardo

1. Tiểu sử David Ricardo David Ricardo (1772-1823) David Ricardo (1772-1823) sinh ra tại một gia đình giàu có ở nước Anh. Bố là người Hà Lan di cư sang Anh, một nhà kinh doanh chứng khoán Châu Âu. Năm 12 tuổi ông vào học ở trường trung học thương nghiệp, sau đó làm việc trong lĩnh vực buôn bán chứng...