Tag - Cung cầu

Tổng cầu là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu

1. Khái niệm tổng cầu Tổng cầu là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ nội địa mà các chủ thể trong nền kinh tế sẵn sàng mua tại mỗi mức giá, trong một thời kỳ nhất định, với các điều kiện khác không đổi. Các chủ thể mà kinh tế vĩ mô nghiên cứu bao gồm:...

Tổng cung là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến tổng cung

1. Khái niệm tổng cung Tổng cung là giá trị tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp trong nền kinh tế sẵn lòng cung ứng tại mỗi mức giá, trong một khoảng thời gian nhất định, với các điều kiện khác không đổi. Xem thêm: Tổng cầu 2. Các dạng tổng cung Tổng cung biểu diễn mối quan...