Tag - Công ty đa quốc gia

Nguồn vốn và chu chuyển vốn của công ty đa quốc gia

Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của công ty đa quốc gia bao gồm những nguồn nào? Trình bày các hình thức chu chuyển vốn của công ty đa quốc gia. 1. Nguồn vốn của các công ty đa quốc gia Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của công đa xuyên quốc gia bao gồm hai nguồn chính đó...

Công ty đa quốc gia là gì? Đặc điểm, phân loại, động lực phát triển

Công ty đa quốc gia là gí? Trình bày động lực phát triển của công ty đa quốc gia. 1. Khái niệm - Theo Alan Shapiro - Professor of English and Creative Writing at the University of North Carolina, Chapel Hill: Công ty đa quốc gia (Multinational corporation – MNC) là một công ty mà hoạt động sản xuất và phân phối...