Tag - Con người

Hiện tượng tha hóa con người và vấn đề giải phóng con người

Thực chất của hiện tượng tha hóa con người là lao động của con người bị tha hóa Theo C.Mác, thực chất của lao động bị tha hóa là quá trình lao động và sản phẩm của lao động từ chỗ để phục vụ con người, để phát triển con người đã bị biến thành lực lượng đối lập, nô...

Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam

Lý luận về con người của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng lý luận cho việc phát huy vai trò của con người trong cách mạng và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh, do yêu cầu khách quan của sự phát triển lịch...

Con người sinh học và Con người xã hội

Khái niệm hai trong một: Con người sinh học và con người xã hội Con người sinh học là gì? Con người sinh học, hay còn gọi là con người tự nhiên, được thể hiện thông qua các chức năng sinh học như: Thở, ăn, uống, ngủ, vận động, tiêu hóa, bài tiết, chống nhiễm trùng, giải độc và tình dục. Con...

Bản chất xã hội của con người

Quan niệm của xã hội học về con người xã hội Con người là một thực thể tự nhiên - xã hội có ý thức, ngôn ngữ, lao động và sống thành nhóm nhất định thông qua các quá trình hành động, tương tác xã hội trong môi trường xã hội - lịch sử xác định. Theo quan niệm này,...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, xây dựng con người

Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. 1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người Theo Hồ Chí Minh, con người là một chỉnh thể, thống nhất về trí lực, tâm lực, thể lực, đa dạng bởi mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội (quan hệ gia đình, dòng tộc, làng xã, quan hệ...

Bản chất con người trong triết học Mác – Lênin

Tìm hiểu Khái niệm và Bản chất con người trong triết học Mác - Lênin. Trong lịch sử triết học trước Mác, các quan niệm về con người, cơ bản là những quan niệm duy tâm, tôn giáo hoặc siêu hình. Mặc dù, triết học duy vật trước Mác coi con người là một thực thể tự nhiên - thực...

Quan niệm về con người trong triết học phương Tây trước Mác

Trong triết học học Hy lạp cổ đại, quan niệm duy vật chất phác, ngây thơ đã coi con người là tiểu vũ trụ thu nhỏ, rằng “con người là thước đo của vũ trụ” (Prôtago), hoặc “con người là bậc thang cao nhất của vũ trụ” (Arixtốt). Ngược lại, theo quan niệm duy tâm khách quan của Platôn...

Quan niệm về con người trong triết học phương Đông

Từ thời cổ đại, các trường phái triết học phương Đông đều tìm cách lý giải vấn đề bản chất con người, quan hệ giữa con người với thế giới xung quanh. Do những điều kiện kinh tế- xã hội và đặc điểm lịch sử của triết học phương Đông, thì vấn đề con người đều được lý giải...

Con người là gì?

Con người vừa là một thực thể tự nhiên, vừa là một thực thể xã hội. Về mặt sinh học, con người thuộc lớp động vật có vú, có dáng đứng thẳng, có đôi bàn tay là công cụ nhận thức và lao động, có bộ óc người phát triển cực kì cao và tinh vi. Là thực thể...