Tag - Báo cáo

Kỹ năng viết báo cáo

Xem: Báo cáo là gì? Phân loại, yêu cầu 1. Các bước cơ bản để viết một bản báo cáo Báo cáo không có mẫu trình bày hay bố cục nhất định. Nếu báo cáo được viết theo mẫu quy định của cơ quan, tổ chức cụ thể thì người soạn thảo chỉ cần thu thập dữ liệu rồi điền vào mẫu...

Báo cáo là gì? Phân loại, yêu cầu của văn bản báo cáo

1. Báo cáo là gì? Báo cáo là một loại văn bản dùng để trình bày một sự việc hoặc các kết quả hoạt động của một cơ quan, tổ chức trong một thời gian nhất định, qua đó cơ quan, tổ chức có thể đánh giá tình hình thực tế của việc quản lý, lãnh đạo định hướng những...