Tag - Bán hàng

Quan hệ giữa người bán hàng với người tiêu dùng

1. Tác động qua lại giữa người bán hàng với người tiêu dùng Quá trình tiếp xúc, trao đổi, thoả thuận giữa người bán hàng và người tiêu dùng, làm nảy sinh quan hệ khác nhau giữa họ. Quan hệ này được bộc lộ một cách ngẫu nhiên thông qua quá trình tiếp xúc trong cửa hàng đó. Các quan...

Trưng bày hàng hóa với tâm lý tiêu dùng

Một trong các kỹ năng quan trọng của người bán hàng là kỹ năng trưng bày hàng hóa. Hàng hóa là “nhà kinh doanh” không biết nói, thông qua việc trưng bày hàng hóa có thể thúc đẩy hành vi của người tiêu dùng hoặc tạo ra sức lôi cuốn của cửa hàng đối với khách. 1. Yêu cầu chung...

Người bán hàng là ai? Các phẩm chất và năng lực cần có?

Nếu như “khách hàng là thượng đế” thì trong kinh doanh người bán hàng là “chủ nhân thực sự trực tiếp” trong hoạt động kinh doanh thương mại. Nghiên cứu tâm lý người bán hàng có một vai trò hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Các công trình...

Hoạt động bán hàng là gì? Đặc điểm và Cấu trúc HĐ bán hàng

Bán hàng là một giai đoạn tất yếu, một khâu quan trọng quyết định hiệu quả và chất lượng hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm, cấu trúc tâm lý của hoạt động bán hàng càng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn nhiều hơn trong việc chuyên môn hóa loại hình...

Doanh thu bán hàng, doanh thu thuần, lợi nhuận là gì?

1. Doanh thu bán hàng là gì? Khái niệm: Doanh thu bán hàng là tổng số tiền mà doanh nghiệp thực tế đã thu được trong kỳ nhờ bán sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của mình. Nội dung: Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp bao gồm: Sản phẩm đã giao cho người mua ở kỳ trước nhưng kỳ này mới...