Tag - Adam Smith

Học thuyết kinh tế của Adam Smith

1. Tiểu sử, tác phẩm và phương pháp luận của Adam Smith Adam Smith (1723 - 1790) Adam Smith (1723 - 1790) là nhà lý luận kinh tế chính trị cổ điển nổi tiếng ở Anh và trên thế giới. Ông là con của một quan chức trong ngành thuế. Adam Smith đã học ở trường đại học Glasgow và Oxford....

Lý thuyết lợi thế tuyệt đối Adam Smith

Lý thuyết lợi thế tuyệt đối gắn liền với tên tuổi của nhà kinh tế học Adam Smith. Ông là người đầu tiên đưa ra sự phân tích có hệ thống về nguồn gốc thương mại quốc tế. Adam Smith bắt đầu với giả thiết đơn giản là có hai quốc gia tự nguyện tham gia thương mại với...