Resize Ảnh Online

Phần mềm resize ảnh online, thay đổi kích thước hình ảnh hàng loạt, phóng to, thu nhỏ hình ảnh nhiều ảnh 1 lúc với nhiều chức năng hữu ích khác như chèn dấu vào ảnh, đổi tên ảnh…

Các tính năng:

  • Thay đổi kích thước hình ảnh theo ý muốn
  • Resize ảnh hàng loạt
  • Đổi tên ảnh tự động
  • Điều chỉnh tiêu điểm của từng bức ảnh riêng lẻ
  • Tự động phát hiện tiêu điểm
  • Tự động tải các cài đặt trước đó bạn đã sử dụng
  • Lưu hình ảnh đã thay đổi kích thước dưới dạng tệp hàng loạt
  • Lựa chọn định dạng xuất file ảnh PNG hoặc JPG
5/5 - (1 bình chọn)