Trang chủ Tài chính Tiền tệ Quy trình giao dịch chứng khoán

Quy trình giao dịch chứng khoán

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 157 views

[Lytuong.net] – Hoạt động giao dịch trên thị trường tập trung chủ yếu được thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Để thực hiện các giao dịch chứng khoán, khách hàng sau khi đã lựa chọn và xác định được người môi giới, tiến hành các bước sau:

Quy trình giao dịch chứng khoán

Bước 1: Ký hợp đồng ủy thác với một công ty chứng khoán thành viên của SGDCK và mở tài khoản tiền gửi thanh toán và lưu ký chứng khoán

Cơ sở pháp lý để thực hiện giao dịch là hợp đồng kinh tế về ủy thác được ký kết giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán. Hợp đồng này phải thể hiện đầy đủ những nguyên tắc giao dịch của công ty chứng khoán và tuân thủ quy định của pháp luật. Hợp đồng ủy thác có thể được ký kết theo phương thức hợp đồng khung cho tất cả các giao dịch hay từng hợp đồng đơn lẻ. Trên thực tế, nhà đầu tư thường lựa chọn hợp đồng khung, đối với từng giao dịch, nhà đầu tư đặt ra những quy định cụ thể trên lệnh giao dịch và được coi là phụ lục không thể tách rời của hợp đồng.

Để phục vụ cho các giao dịch mua bán chứng khoán tại TTCK tập trung, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một ngân hàng. Thông thường có hai loại tài khoản: tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán và tài khoản lưu ký chứng khoán.

Ngoài 2 loại tài khoản nêu trên, nhà đầu tư có thể lựa chọn mở các loại tài khoản khác như tài khoản ký quỹ và tài khoản ủy thác sao cho phù hợp với đặc điểm của giao dịch chứng khoán, điều kiện, khả năng và nhu cầu của nhà đầu tư.

  • Tài khoản ký quỹ: dùng trong giao dịch mua ký quỹ và bán khống. Nhà đầu tư có thể sử dụng loại tài khoản này để vay tiền hoặc chứng khoán của công ty chứng khoán để thực hiện các giao dịch mua hoặc bán chứng khoán.
  • Tài khoản ủy thác: Là tài khoản mà nhà đầu tư ủy thác cho công ty chứng khoán có quyền quyết định việc mua, bán chứng khoán mà không cần thông báo, hoặc có sự đồng ý của nhà đầu tư. Việc mua, bán chứng khoán của người quản lý tài khoản được thực hiện trong phạm vi những điều kiện quy định trong hợp đồng.

Để quản lý hoạt động giao dịch, luật pháp các nước thường quy định mỗi nhà đầu tư chỉ được phép mở 1 tài khoản giao dịch tại một công ty chứng khoán .

Bước 2: Đặt lệnh giao dịch

Khi có nhu cầu giao dịch (mua hoặc bán chứng khoán), người đầu tư đặt lệnh giao dịch tại sàn giao dịch hoặc đại lý nhận lệnh của CTCK – nơi mở tài khoản, hoặc thông qua các phương tiện như gọi điện thoại, gửi qua fax, internet…

Bước 3: Chuyển lệnh giao dịch đến phòng giao dịch

Sau khi nhận được lệnh của nhà đầu tư, nhân viên môi giới chuyển lệnh đến phòng giao dịch để kiểm tra các thông tin phục vụ cho việc giao dịch: số hiệu tài khoản, mật khẩu, tình trạng tài khoản…

Ký quỹ đảm bảo: Khi đặt lệnh giao dịch, người đầu tư phải có số dư trên tài khoản của mình không nhỏ hơn mức tối thiểu theo  quy  định  của  từng  thị  trường  để đảm bảo cho việc thực hiện giao dịch. Số dư trên tài khoản có thể bằng tiền  hoặc  chứng khoán. Nếu  là chứng khoán thì sẽ quy đổi ra tiền theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch có chiết khấu theo một tỷ lệ quy định.

Ký quỹ đảm bảo thường được quy định bằng một tỷ lệ phần trăm (%) trên giá trị giao dịch. Tỷ lệ này phụ thuộc vào quy định của từng thị trường và của các công ty chứng khoán trên cơ sở phân loại khách hàng.

Ký quỹ đảm bảo được sử dụng như là một trong những công cụ quan trọng để điều tiết thị trường, nó có vai trò như là một cơ chế điều hòa, kích thích, hoặc hạn chế giao dịch thông qua việc giảm hoặc tăng tỷ lệ ký quỹ.

Ở Việt Nam hiện nay, tỉ lệ ký quỹ quy định trong giao dịch mua chứng khoán tối thiểu là 70% giá trị giao dịch. Đối với lệnh bán, nhà đầu tư phải có đủ số chứng khoán đặt bán trên tài khoản. Nhà đầu tư không được phép đồng thời đặt lệnh mua và bán đối với một loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong cùng một ngày giao dịch.

Bước 4: Chuyển lệnh giao dịch đến người môi giới của công ty tại sàn giao dịch

Sau khi kiểm tra, nếu lệnh đủ điều kiện giao dịch thì phòng giao dịch chuyển lệnh giao dịch tới SGDCK. Việc chuyển lệnh có thể thực hiện bằng các phương tiện như điện thoại, internet… với các thông tin như: tên CTCK, ngân hàng ủy thác, lệnh mua/bán, lệnh số, loại chứng khoán, số lượng, giá cả…

Bước 5: Chuyển lệnh giao dịch đến máy chủ của SGD

Nhân viên môi giới tại SGDCK, sau nhận được lệnh từ CTCK phải chuyển tới bộ phận nhận lệnh và khớp lệnh của SGDCK để tham gia khớp lệnh.

Bước 6: Khớp lệnh và thông báo kết quả giao dịch

Đến giờ chốt giá giao dịch, SGDCK thông báo kết quả giao dịch từng loại chứng khoán trên SGDCK cho trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán (TTLK & TTBTCK) cũng như các CTCK thành viên.

Bước 7: Xác nhận giao dịch và làm thủ tục thanh toán

Nhân viên môi giới tại sàn giao dịch sau khi nhận được kết quả giao dịch, ngay lập tức báo kết quả về phòng giao dịch của CTCK với các nội dung: số hiệu người môi giới đã mua bán, loại chứng khoán, số lượng, giá, số hiệu môi giới đối tác… Cuối ngày giao dịch, phòng giao dịch chuyển các phiếu lệnh có giao dịch đến phòng thanh toán. Phòng thanh toán căn cứ vào các kết quả giao dịch lập báo cáo kết quả giao dịch và chuyển kết quả đến TTLK&TTBTCK để tiến hành quá trình thanh toán. Đồng thời sau khi có kết quả giao dịch CTCK gửi cho khách hàng một phiếu xác nhận qua hệ thống điện thoại hoặc gửi phiếu xác nhận qua hệ thống bưu điện. Xác nhận này có giá trị như 1 hóa đơn hẹn ngày thanh toán với khách hàng.

Bước 8: Thanh toán và hoàn tất giao dịch

TTLK & TTBTCK tiến hành so khớp kết quả giao dịch do SGDCK cung cấp và báo cáo kết quả giao dịch của các CTCK để tiến hành thanh toán bù trừ. Trong thời gian T+x ngày, TTLK & TTBTCK sẽ thực hiện việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán từ người bán sang người mua và Ngân hàng chỉ định thanh toán sẽ thanh toán bù trừ tiền từ người mua sang người bán

thông qua hệ thống tài khoản của các CTCK tại ngân hàng. Việc bù trừ các kết quả giao dịch sẽ kết thúc bằng việc in ra các chứng từ thanh toán. Các chứng từ này được gửi cho các CTCK và là cơ sở để thực hiện thanh toán và giao nhận giữa các CTCK và với nhà đầu tư.

Ở Việt Nam, theo quy định hiện hành, thời gian thanh toán là T+3 ngày (với giao dịch cổ phiếu).

Bước 9: Sao kê tài khoản

Theo định kỳ quy định (thường là hàng tháng), công ty chứng khoán có trách nhiệm lập và gửi bản sao kê tài khoản cho các nhà đầu tư qua công ty. Nội dung bản sao kê tài khoản phải phản ánh mọi sự thay đổi của tài khoản liên quan tới các giao dịch. Nhà đầu tư kiểm tra tính chính xác của bản sao kê, nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có sai sót thì thông báo ngay cho công ty chứng khoán bằng văn bản.

(Lytuong.net – Nguồn tham khảo: topica.edu.vn)

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net