Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ M sang Km

Quy đổi từ M sang Km

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 4,1K viewsCách đổi Mét sang Kilomet

1 m = 0.001 km

Khoảng cách d tính bằng kilomet (km) bằng khoảng cách d tính bằng mét (m) chia 1000

Công thức:

(m) = (km) / 1000

Hoặc (m) = (km) x 10-3

Ví dụ:

+ Chuyển đổi 30 m sang km:

(km) = 30 / 1000 = 0.03 km

+ 500 m bằng bao nhiêu km?

(km) = 500 / 1000 = 0.5 km

Bảng chuyển đổi từ Mét sang ki lô mét

Mét (m)Kilomét (km)
1 m0,001 km
2 m0,002 km
3 m0,003 km
4 m0,004 km
5 m0,005 km
6 m0,006 km
7 m0,007 km
8 m0,008 km
9 m0,009 km
10 m0,01 km
20 m0,02 km
30 m0,03 km
40 m0,04 km
50 m0,05 km
60 m0,06 km
70 m0,07 km
80 m0,08 km
90 m0,09 km
100 m0,1 km
1000 m1 km

Xem thêm:

4/5 - (3 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net