Trang chủ Chuyển Đổi Quy đổi từ Kg sang Tấn (kg to t)

Quy đổi từ Kg sang Tấn (kg to t)

by Ngo Thinh
Published: Last Updated on 12,9K views

Cách đổi từ Kilôgam sang Tấn

1 kg = (1/1000) t = 0,001 t

Khối lượng m tính bằng đơn vị tấn (t) bằng khối lượng m tính bằngđơn vị ki-lô-gam (kg) chia cho 1000:

(t) = (kg) / 1000

Ví dụ:

Quy đổi từ 3 kg sang tấn:

(t) = 3 kg / 1000 = 0,003 t

Bảng chuyển đổi Kilogam sang Tấn

Kilogam (kg)Tấn (t)
0 kg0 t
0.1 kg0.0001 t
1 kg0.001 t
2 kg0.002 t
3 kg0.003 t
4 kg0.004 t
5 kg0.005 t
6 kg0.006 t
7 kg0.007 t
8 kg0.008 t
9 kg0.009 t
10 kg0.01 t
20 kg0.02 t
30 kg0.03 t
40 kg0.04 t
50 kg0.05 t
60 kg0.06 t
70 kg0.07 t
80 kg0.08 t
90 kg0.09 t
100 kg0.1 t
1000 kg1 t

Xem thêm:

4/5 - (5 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,