Trang chủ Hệ thống thông tin Phần mềm ứng dụng là gì?

Phần mềm ứng dụng là gì?

by Ngo Thinh
99 views

Phần mềm ứng dụng thường là đã được viết hoàn chỉnh và đóng gói để phân phối đến các đối tượng người sử dụng khác nhau, tập trung chủ yếu vào việc hoàn thành nhiệm vụ của người dùng cuối. Có thể phân thành hai nhóm: phần mềm đa năng và phần mềm chuyên dụng.

–  Phần mềm đa năng:

+ Phần mềm xử lý văn bản (Word processing) cho phép thực hiện các chức năng như soạn thảo văn bản, chèn biểu tượng, kẻ bảng biểu, lưu trữ và chỉnh sửa văn bản… Microsoft Word và Word Perfect là hai gói phần mềm xử lý văn bản phổ biến.

+ Phần mềm bảng tính (Spreadsheet) cho phép thiết lập bảng tính (hiển thị dữ liệu trong các hàng và cột) và thực hiện các phép tính toán, vẽ đồ thị… trên các dữ liệu đó. Phổ biến nhất là Microsoft Excel, Lotus 1-2-3.

+ Các Hệ quản trị CSDL (Database Management System) như FOXPRO, ACCESS… cho phép lập ra và xử lý các danh sách, tạo tệp tin và cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu, từ đó có thể tổng hợp thông tin từ nhiều tệp tin để làm báo cáo.

+ Phần mềm đồ hoạ, trình diễn văn bản (Presentation graphics) dùng để tạo ra văn bản trình bày chuyên nghiệp, chất lượng cao với các biểu đồ, đồ thị, âm thanh, hình ảnh động, trích đoạn video… Phổ biến nhất là Microsoft PowerPoint.

+ Ngoài ra, còn có các phần mềm trợ giúp thiết kế và chế tạo (AutoCAD); Thư điện tử; Phần mềm quản lý thông tin cá nhân (lịch công tác, danh bạ điện thoại, sổ ghi chép, danh thiếp, nhật ký…); Phần mềm đa phương tiện (trợ giúp kết nối dữ liệu dạng văn bản, hình ảnh và âm thanh trên các thiết bị video và audio); Phần mềm tự động hoá văn phòng.

– Phần mềm chuyên dụng: bao gồm các phần mềm sử dụng cho các công việc chuyên biệt, như phần mềm kế toán, phần mềm ngân hàng, phần mềm quản trị doanh nghiệp, phần mềm marketing…

5/5 - (1 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net