Trang chủ Kinh tế và Kinh doanh Nhiệm vụ của Trưởng bộ phận nhà hàng

Nhiệm vụ của Trưởng bộ phận nhà hàng

by Ngo Thinh
293 views

Trưởng bộ phận nhà hàng là người phối hợp với Giám đốc nhà hàng thực hiện các chế độ quản lý: quản lý về lao động, kỹ thuật, tài sản và vật tư hàng hoá, vệ sinh,… đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt. Do vậy, nhiệm vụ của Trưởng bộ phận nhà hàng như sau:

– Đối với công việc:

+ Lập bảng phân công lao động trong từng ca làm việc của bộ phận phục vụ bàn, điều động và phối hợp giữa các nhân viên trong bộ phận, đảm bảo phục vụ các nhu cầu ăn uống của khách.

+ Phân công công việc cho từng nhân viên, trực tiếp điều khiển toàn bộ công việc phục vụ khách trong nhà hàng.

+ Hàng ngày kiểm tra vệ sinh trong phòng ăn và vệ sinh cá nhân của nhân viên trong bộ phận.

+ Thực hiện các công việc về quản lý tài sản và các trang thiết bị: tư vấn và dự trù việc mua sắm tài sản nhà hàng; quản lý việc sử dụng các hàng hoá và vật tư, tránh thất thoát cho nhà hàng, khách sạn; thực hiện tốt các công việc kiểm kê, bổ sung trang thiết bị, dụng cụ trong nhà hàng.

+ Tìm hiểu yêu cầu và tiêu chuẩn đặt ăn hàng ngày của khách để tổ chức thực hiện tốt.

+ Đề xuất việc tuyển dụng nhân viên để đáp ứng tình hình phục vụ của nhà hàng.

+ Thống kê tình hình tiêu thụ hàng hoá hàng ngày và định kỳ làm báo cáo cho lãnh đạo, đề xuất và nghiên cứu các biện pháp thực hiện giúp quản lý nhà hàng.

– Đối với khách hàng:

+ Nhắc nhở và hướng dẫn các nhân viên phục vụ, đảm bảo phục vụ khách với chất lượng tốt nhất.

+ Quản lý tốt các công việc phục vụ, giải quyết các khiếu nại và yêu cầu của khách.

– Đối với cấp trên và đồng nghiệp:

+ Liên hệ chặt chẽ với nhà bếp, quầy bar, thường xuyên phản ánh thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ khách ăn uống.

+ Kết hợp với Giám đốc nhà hàng kiểm tra tình hình chấp hành qui chế, điều lệ của nhân viên trong bộ phận.

+ Luôn tôn trọng, cởi mở, có tinh thần hợp tác, chia sẻ các ý kiến và chuyên môn nghiệp vụ với cấp trên và đồng nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net