Ngành rêu – Đặc điểm, phân loại ngành rêu – Rêu là gì?