Năng lực là gì? Cấu trúc, đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng