Trang chủ Pháp luật Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/72024

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/72024

by Ngo Thinh
18 views

Mức lương tối thiểu theo vùng được điều chỉnh tăng lên 6% từ ngày 1/7/2024, người sử dụng lao động sẽ dựa theo mức lương tối thiểu để xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp.

Trong bài viết dưới đây lytuong đã chia sẻ mức lương tối thiểu vùng là gì và các đối tượng nào được tăng lương tối thiểu vùng theo quy định.

Mức lương tối thiểu vùng là gì?

Mức lương tối thiểu theo vùng.

Mức lương tối thiểu theo vùng.

Mức lương tối thiểu theo vùng là mức lương thấp nhất theo quy định mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

Các doanh nghiệp tư nhân và người sử dụng lao động, sẽ dựa theo mức lương tối thiểu để xây dựng thang, bảng lương của mình.

Quy định mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu được quy định tại điều 3 nghị định 38/2022/NĐ-CP cho từng vùng trong cả nước như sau:

Mức lương tối thiểu vùng hiện nay

VùngMức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị:: đồng/giờ)

Vùng 14.680.00022.500
Vùng 24.160.00020.000
Vùng 33.640.00017.500
Vùng 43.250.00015.600

Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024

Theo chế độ cải cách tiền lương tối thiểu vùng, điều chỉnh lương hưu từ ngày 01/7/2024 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, thì mức lương tối thiểu theo vùng miền sẽ tăng lên đối với từng khu vực như sau:

VùngMức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị:: đồng/giờ)

Vùng 14.960.00023.800
Vùng 24.410.00021.200
Vùng 33.860.00018.600
Vùng 43.450.00016.600

Những đối tượng nào được tăng lương tối thiểu vùng?

Sau đây là những đối tượng được tăng lương tối thiểu vùng lên 6% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 theo quy định:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.
 • Người sử dụng lao động là các doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật lao động.
 • Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận có ký kết hợp đồng.

Xử phạt hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu tháng sẽ quy ra mức lương từng giờ mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động trong điều kiện lao động bình thường, nếu người sử dụng lao động vi phạm thì sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm như sau:

 • Từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.
 • Từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
 • Từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Nếu người sử dụng lao động không trả lương đúng theo quy định của kỳ trả lương tương đương, với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm và người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính.

 • Từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động.
 • Từ 5 triệu đồng đến 8  triệu đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.
 • Từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.
 • Từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động.
 • Từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Các biện pháp khắc phục hậu quả

Người sử dụng lao động khi trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng cho người lao động, sau khi bị xử phạt hành chính thì cần thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

 • Người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng, tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm.
 • Người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội cộng với khoản tiền lãi của số tiền đó, tính theo mức lãi suất không kỳ hạn cao nhất.

Các mức phạt ở trên là đối với các cá nhân tùy theo mức độ vi phạm mà sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 75 triệu đồng, còn đối với tổ chức vi phạm sẽ tăng gấp đôi là từ 40 triệu đồng đế 150 triệu đồng.

Người lao động xác định mức lương tối thiểu theo vùng như thế nào?

Người lao động có thể xác định mức lương tối thiểu theo vùng bằng cách xác định nơi mình làm việc thuộc vùng nào, bạn có thể căn cứ vào phụ lục danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu kèm theo nghị định 38/2022/NĐ-CP để xác định huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc vùng nào.

Sau khi xác định được vùng thì người lao động hãy tham khảo vào bảng lương tối thiểu vùng ở trên, để xác định được mức lương mình được nhận.

Bài viết trên đây của lytuong.net đã chia sẻ mức lương tối thiểu vùng là gì và các quy định về mức lương tối thiểu theo từng vùng, mức lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ tăng lên 6%.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về pháp luật thì hãy thường xuyên truy cập vào chuyên mục pháp luật của chúng tôi, để tìm hiểu thêm về các văn bản pháp luật mới nhất nhé.

Rate this post

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net