Trang chủ Pháp luật Mức lương cơ sở là gì? Quy tắc và đối tượng áp dụng

Mức lương cơ sở là gì? Quy tắc và đối tượng áp dụng

by Ngo Thinh
22 views

Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024 sẽ được điều chỉnh từ 1,8 triệu đồng/ tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng theo nghị quyết 27-NQ/TW.

Vậy mức lương cơ sở là gì và các đối tượng nào được áp dụng mức lương cơ sở từ ngày 1/7 trong bài viết dưới đây cùng với lytuong nhé.

Mức lương cơ sở là gì?

Lương cơ sở.

Tìm hiểu mức lương cơ bản (cơ sở).

Mức lương cơ sở là mức lương thấp nhất được sử dụng để tính lương của công chức, viên chức, cán bộ,…trong bảng lương, chưa bao gồm các chế độ của người lao động như khen thưởng hay các khoản phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về các đối tượng theo quy định.

Xem thêm: Mức lương tối thiểu vùng mới nhất được áp dụng từ ngày 1/7

Nguyên tắc áp dụng tính lương cơ sở

Áp dụng tính lương cơ sở cho người lao động, thì sẽ căn cứ vào mức lương cơ sở và hệ số lương của đối tượng đó để tính. Lương cơ sở sẽ thay đổi theo từng năm theo quyết định chính sách của nhà nước và hệ số lương của các đối tượng cũng khác nhau.

Công thức tính lương cơ sở như sau:

Lương = Mức lương cơ sở x Hệ số hiện hưởng

Đối tượng áp dụng mức lương cơ sở

Sau đây là các đối tượng được áp dụng tính mức lương cơ sở.

  • Các cán bộ, công chức từ cấp xã đến trung ương và các công nhân viên chức làm việc trong các đơn vị nhà nước.
  • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.
  • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
  • Người làm việc, hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn hoặc tổ dân phố.

Điều chỉnh tăng tiền lương cơ sở từ ngày 1/7/2024

Điều chỉnh tăng tiền lương cơ sở.

Điều chỉnh tăng tiền lương cơ sở.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1,8 triệu đồng/ tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng theo nghị quyết 27-NQ/TW đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Chính phủ thực hiện cải cách tiền lương khu vực công theo lộ trình, từng bước, hợp lý.

Bên cạnh đó nhà nước cũng điều chỉnh nhiều mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và tăng lương hưu lên 15% và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7/2024, theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

  • Đối với những người nhận lương hưu trước năm 1995 thì sau khi điều chỉnh thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì sẽ được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/tháng.
  • Người nhận lương hưu từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh lên 3,5 triệu đồng/tháng.
  • Người có công sẽ được điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi theo mức trợ cấp từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng tăng 35,7%.
  • Điều chỉnh trợ cấp xã hội tăng 38,9% theo mức chuẩn từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng.

Mức điều chỉnh tiền lương được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vào ngày 29/6/2024 và được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.

Bài viết trên đây của lytuong.net đã chia sẻ mức lương cơ sở và các điều chỉnh tăng tiền lương cơ sở từ ngày 1/7/2024, các nguyên tắc áp dụng tính lương và các đối tượng áp dụng mức lương cơ sở. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các văn bản pháp luật mới nhất, thì hãy nhấn theo dõi chuyên mục pháp luật của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhé.

Rate this post

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net