Trang chủ Xã hội học Mù giới | Thiếu nhận thức giới | Chưa có nhạy cảm giới (Gender blind)

Mù giới | Thiếu nhận thức giới | Chưa có nhạy cảm giới (Gender blind)

by Ngo Thinh
367 views

Không có khả năng nhận biết, phản ánh sự khác biệt về nhu cầu, lợi ích của nam và nữ, sự bất bình đẳng trong tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực và cơ hội của nữ và nam.

“Mù giới” hay “thiếu nhận thứ giới” hay “chưa có nhạy cảm giới” là sự thiếu phân tích giới trong suy nghĩ và hành động của một cá nhân. Thuật ngữ này cũng được dùng để chỉ một chính sách không được xây dựng trên cơ sở phân tích giới, không tính đến sự khác biệt về nhu cầu, lợi ích, tiếp cận nguồn lực và tiếp cận quyền lực của nam và nữ.

Ví dụ:

Nhiều người, kể cả phụ nữ, cho rằng nam giới có quyền đánh vợ khi vợ chót nặng lời với chồng. Đây là cách nhìn “chưa có nhạy cảm giới”. Thực tế nam giới không có quyền làm như vậy mà vì bất bình đẳng giới nên người ta mới chấp nhận việc nam giới sử dụng vũ lực với phụ nữ.

Khoản 3 Điều 3 Qui chế cử cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định 104/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) qui định về tiêu chuẩn cử cán bộ công chức đi đào  tạo ở nước ngoài: ”Đối với đối tượng trong diện qui hoạch nguồn nam không quá 45 tuổi, nữ không quá 40 tuổi, có thời gian công tác trong ngành ít nhất 3 năm trở lên”. Đây là một quyết định thiếu nhạy cảm về giới vì đã phân biệt đối xử và làm hạn chế cơ hội của cán bộ nữ.

3/5 - (2 bình chọn)

Lytuong.net – Contact: admin@lytuong.net